Huvudmeny

Detta är Jakop Dalunde

Jakop Dalunde är Europaparlamentariker sedan juni 2016. I Europaparlamentet arbetar Jakop för en omfattande klimatoffensiv och omställning till 100 % förnybar energi.

Jakop Dalunde är också De Grönas gruppledare i transportutskottet och medlem av delegationen för samarbete mellan EU och Mashriq-länderna och delegationen för samarbete med länder i Medelhavsområdet. Enligt Jakop behövs de gröna behövs mer än någonsin: för ett Europa som leder den gröna omställningen, främjar fred och som är en fristad för människor som flyr undan krig och förtryck.

Nyheter & Pressmeddelanden

Jakop på Facebook

EN SEGER FÖR ETT FRITT INTERNET

Idag röstade EU-parlamentet om copyright-direktivet. Jag röstade nej, liksom en knapp majoritet av de övriga ledamöterna. Slutresultatet blev att 278 ledamöter röstade för förslaget, 31 avstod och 318 röstade emot. En viktig seger för ett fritt internet. Jag vill rikta ett stort tack till alla medborgare som engagerat sig, mejlat och ringt inför denna omröstning. Jag har som aldrig tidigare blivit kontaktad av privatpersoner som velat säga sin mening om förslaget, och som uttryckt sitt stöd för mitt ställningstagande mot direktivet. Ni gör verkligen skillnad!

Upphovsrätten måste anpassas till dagens digitala ekonomi. Det finns en problematik när plattformar som exempelvis Facebook och Google tar en allt större del av vinsten och att detta kan ske på bekostnad av de som skapar innehållet. Förslaget angriper därmed ett viktigt problem, men på ett alldeles för ingripande sätt. Kulturutövare och journalister ska få skäligt betalt när deras arbete sprids på internet, men det får inte ske till ett orimligt pris för yttrandefriheten.

Det är framförallt två artiklar i förslaget som jag tycker går utöver vad som är proportionerligt för att komma tillrätta med kulturutövarnas situation. Den första är Artikel 11 som innebär en avgift på vissa typer av länkar, vilket i grunden förändrar förutsättningarna för att dela nyhetsartiklar på nätet. Den andra problematiska skrivningen är Artikel 13 som öppnar upp för möjligheten att använda så kallade uppladdningsfilter för att hindra spridningen av upphovsrättsskyddat material.

Gemensamt för båda dessa skrivningar är att de är alltför ingripande ur ett yttrandefrihetsperspektiv och allvarligt skulle förändra möjligheterna att fritt dela information på internet. Samtidigt är jag ytterst tveksam till att det skulle förändra kulturutövarnas situation på något meningsfullt sätt. Snarare riskerar företagen att snedvrida konkurrensen till fördel för traditionella aktörer inom olika branscher.

Resultatet av dagens omröstning innebär att parlamentet får möjlighet att omarbeta förslaget. Vi i Miljöpartiet kommer att arbeta hårt för att artikel 11 och 13 i dess nuvarande form inte inkluderas i nästa version – ett öppet internet är en förutsättning för en välfungerande demokrati.
... Visa merVisa mindre

Se på Facebook

Jakop på Twitter