Detta är Jakop Dalunde

Jakop Dalunde är Europaparlamentariker sedan juni 2016. I Europaparlamentet arbetar Jakop för en omfattande klimatoffensiv som ser till att EU uppfyller Parisavtalet och omställningen till 100 % förnybar energi.

Jakop Dalunde är De Grönas gruppledare i transportutskottet och sitter i utskottet för energi, industri och forskning. Han är medlem i delegationen för samarbete mellan EU och Mashriq-länderna och delegationen för samarbete med länder i Medelhavsområdet. Enligt Jakop behövs de gröna mer än någonsin: för ett Europa som leder den gröna omställningen, främjar fred och som är en fristad för människor som flyr undan krig och förtryck.

Nyheter & Pressmeddelanden