Äntligen börjar förnybar energi ta över kraftnätet!

Bild: Ember

Förra året rekordminskade utsläppen från fossila kraftverk i EU, enligt en ny rapport från tankesmedjan Ember. Fossila bränslen sjönk till den lägsta nivå som uppmätts och stod för mindre än en tredjedel av EU:s elproduktion år 2023. Äntligen börjar förnybar energi ta över kraftnätet!

Användningen av kol minskade mest, med en nedgång på hela 26 procent av elproduktionen, jämfört med föregående år. Detta bekräftar ett viktigt trendbrott efter att kolanvändningen steg i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Kolproduktionen har nämligen halverats sedan 2016 och är på väg att fasas ut helt, enligt forskare och experter. Det enskilt största skälet till detta är reformen av EU:s utsläppshandel, som sätter ett pris på klimatpåverkan och gör kolkraften olönsam.

Även användningen av gaseldade kraftverk minskade med 15 procent, vilket är den kraftigaste årliga minskningen på flera decennier. Sammantaget innebar detta en kraftig minskning på 19 procent både i produktionen av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid. Detta är en ännu större minskning av föroreningar inom kraftsektorn än vad Europa upplevde år 2020, när covid-19-pandemin fick såväl resande som företagsverksamhet att stanna upp.

Förnybar energi utgör nu hela 44 procent av elmixen i EU. Det är den högsta andelen hittills. Vindkraften i synnerhet sköt i höjden år 2023 och genererade 18 procent av elen – det motsvarar hela Frankrikes elförbrukning. Detta är första gången som den överträffat användningen av gas. Solenergin ökade till 9 procent av energimixen, medan vattenkraftproduktionen återhämtade sig från torra perioder år 2022.

En ofta obesjungen hjälte i denna historia är energieffektivisering. Elförbrukningen sjönk faktiskt med 3,4 procent år 2023, delvis tack vare effektivitetsvinster. Framtidsutsikterna för elektrifiering av bilar och hem förväntas dock öka efterfrågan igen. Det gör det ännu viktigare att prioritera energieffektivisering, sätta mer sol- och vindkraft i bruk och göra det ännu dyrare att elda kol och gas – genom att ytterligare skärpa EU:s utsläppshandel.

Samtidigt finns det mycket kvar att göra i energiomställningen. Vindkraften i EU ökade med 13 procent år 2023, men den måste fortsätta öka med 15 procent varje år under detta decennium för att vi ska uppnå EU:s omställningsmål.