Beatrice Ask svarar Ulf Holms fråga om datalagringen

Hittar det än så länge inte på nätet, men här är svaret.

Svar på fråga 2009/10:508 av Ulf Holm (mp) EU:s datalagringsdirektiv

Ulf Holm har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att lyfta frågan om en omarbetning av EU:s datalagringsdirektiv så att det inte kränker den personliga integriteten och skapar ett övervakningssamhälle.

Inledningsvis ska sägas att frågan om att ålägga operatörerna en skyldighet att lagra trafikuppgifter väcker många svåra frågor kring den personliga integriteten kontra en effektiv brottsbekämpning. Regeringen har också av detta skäl valt att avvakta med genomförandet av direktivet för att kunna se frågan i ett bredare sammanhang, där bland annat de förslag Polismetodutredningen lämnat om vilka regler som ska gälla för de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifterna övervägs.

Direktivet om lagring av trafikdata är emellertid en EU-rättslig reglering som Sverige som medlemsstat är skyldigt att genomföra. Eftersom det är fråga om ett inre marknadsdirektiv ligger behörigheten att föra fram ändringsförslag helt hos kommissionen. En självklarhet är dock att vi följer den debatt kring och de prövningar av direktivet som pågår även i andra medlemsstater.

Stockholm den 17 februari 2010

Beatrice Ask

1 thought on “Beatrice Ask svarar Ulf Holms fråga om datalagringen”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *