Äntligen börjar förnybar energi ta över kraftnätet!

Förra året rekordminskade utsläppen från fossila kraftverk i EU, enligt en ny rapport från tankesmedjan Ember. Fossila bränslen sjönk till den lägsta nivå som uppmätts och stod för mindre än en tredjedel av EU:s elproduktion år 2023. Äntligen börjar förnybar energi ta över kraftnätet! Användningen av kol minskade mest, med en nedgång på hela 26 Läs mer…

Del 2 – Hur kan vi ha så stora skillnader mellan elpriset i södra Sverige och norra Sverige?

    Den här frågan ställer sig många just nu. I perioder har elpriset i södra Sverige varit så mycket som 40 gånger högre än elpriset i norra Sverige. För att förstå hur prisskillnaderna uppstår, så måste man förstå hur elmarknaden fungerar.  Ögonblicksbild, elpriset i Norden och i de fyra svenska elområdena 15.00 fredagen 2 Läs mer…

Del 1 – Sverige har rekordhöga elpriser. Samtidigt exporterar vi mer el än någonsin. Hur går det ihop?

Den frågan tänkte jag försöka besvara i den här serien blogginlägg. Frågan är inte bara central i den svenska valrörelsen, med en vecka kvar till valet. Den är dessutom stor över hela Europa.  I ett läge med höga elpriser överallt i EU så blickar andra länder avundsjukt på Sverige. Detta uttryckte bland annat min Gröna Läs mer…

Vägen mot ett globalt pris på koldioxid del 1 – Prissättning i FN 

Att förorenaren ska betala har länge varit en vägledande princip i såväl nationellt som internationellt klimatarbete. Den som förorenat vår miljö eller släppt ut koldioxid i vår atmosfär är också den som ska stå för kostnaden för de negativa konsekvenser som uppstår. Annars blir det istället klimatet och de människor som inte bidragit till utsläppen Läs mer…