Patrik Petterson om kontextualitet

Jag har alltid kännt att det går att använda begreppet ‘allmängiltigt’. Och jag är inte helt berädd att kasta bort det. Men Patrik Pettersson får som vanligt mig att tänka till lite extra. Varje människa är en kontextuell varelse. Varje människa är beroende av, ingår i och interagerar med ett yttre och större sammanhang. Den Läs mer…

Skydda rätten till ett privatliv

Skriv på denna viktiga namninsamling Till: Sveriges riksdag och regering Lagstiftningen med syfte att underlätta övervakning av medborgarna har kontinuerligt genomförts under 2000-talet. Ingen motsvarande lagstiftning för att underlätta för medborgarna att få insyn i den ekonomiska eller politiska makten har tillkommit. Vi saknar och efterlyser balans i lagutvecklingen. Vi är övertygade om att eftertanke Läs mer…