Venezuela satsar på Linux

Enligt Ars Technica så ska Venezuela satsa på billiga linuxdatorer till folkmassorna. Ett urklipp ur artikeln:  The Venezuelan government has officially launched the Bolivarian Computer initiative, a project that aims to mass produce low-cost Linux-based laptop and desktop computers for use in government programs and eventual sale to the public. Spännande, vi har ju sett Läs mer…

Mikael Wiehe om Kuba

Mikael Wiehe skriver på sin hemsida om Kuba: Nej, Kuba är ingen europeisk, parlamentarisk demokrati. Kuba anser sig däremot genom olika massorganisationer ha byggt upp andra kanaler för att tillgodose det folkliga inflytandet och jag kan inte kategoriskt säga om detta är ett experiment i direkt demokrati eller ett försök till övervakning av befolkningen. Men Läs mer…

Patrik om att söndra och härska

Patrik Petterson, blivande teolog, skriver ofta vackert och pricksäkert om livets mysterier på sin blogg. Här följer några av hans tankar om söndrandet och härskandets logik i sin helhet: Att härska genom att söndra är ett väl beprövat recept, som inte har gått ur tiden. Det användes framgångsrikt, av Belgien i Afrika, av Spanien i Läs mer…

Nyanserad debatt om Chavez?

För ett par år sedan var jag en varm anhängare av Venezuelas president Hugo Chavez. Som jag såg det satte han ett stopp för den amerikanska exploateringen av Venezuelas rikedomar, och iscensatte ett massivt arbete för att ge befolkningen utbildning, vård och bostäder. Nu var ju detta en bild som förmedlades mest via vänsterpress, men Läs mer…

Gärna Israel, men inte Venezuela.

Carl S kommenterar bra om USAs krav på att Sverige inte ska exportera vapen till Venezuela. Alltså: Sälj gärna vapen till Israel, som sysslar med terrorism, apartheid, ockupation av andra länder, bryter mot mängder av FNresolutioner, mördar demokratiskt valda representanter för andra länder inklusive FN-observatörer som skulle kunna råka se massakrer på civila. Men sälj Läs mer…