Öppna Sveriges armar för fri migration!

Sverige måste öppna sina armar för större migration. Vi har en moralisk skyldighet att dela med oss till de som flyr undan krig, misär och miljöförstöring, och föra en generös asylpolitik. Vi måste också fortsätta öppna upp arbetskraftsinvandringen av två skäl. Dels är det bra samhällsekonomiskt, det finns idag stor arbetskraftsbrist i viktiga nyckelyrken, men Läs mer…

Patrik Petterson om rädsla och Sverigedemokraterna

Patrik Pettersson skriver mycket bra om människors rädsla och vad det får för politiska konsekvenser. Här är ett urklipp, riktigt bra: Det har sagts att en människa föds med två rädslor. Rädslan för höga ljud och rädslan för höga höjder. Alla andra rädslor är inlärda rädslor. Det är bland annat därför det är anmärkningsvärt att Läs mer…

Religion och kriminalitet

Precis som Anders gör, så förfasas jag över det den wallraffande SvD-rapportören Olof Jönsson finner hos Sverigedemokraterna: Han drar ett djupt andetag och förklarar med allvarlig min att det finns klara samband mellan religion och benägenhet att begå brott. Hasse höjer åter rösten: –Var fjärde flykting eller invandrare finns i brottsregistret. Varför? Det är det Läs mer…