COP 15 Dag 2 – Sverige måste ta avstånd från ”den danska texten”

PRESSMEDDELANDE
2009-12-08
GRÖN UNGDOM

Grön Ungdom: Sverige måste ta avstånd från ”den danska texten”

Brittiska The Guardian rapporter om att ett utkast på förhandlingsdokument från de rika länderna har läckt ut. Dokumentet kallas ”den danska texten”, och innbär ett kraftigt steg från hittils ingångna avtal och frångår principen om gemensamt, men differentierat ansvar för rika och fattiga länder. Genom dokumentet vill man också föra över finansieringen från FN till Världsbanken, vilket sätter makten hos de rika länderna.

Dokumentet kräver att utvecklingsländer går med på utsläppsminskningar som inte fanns med i Kyoto-protokollet och vill splittra utvecklingsländerna genom att införa en ny kategori länder, ”de mest utsatta”. Genom dokumentet vill man begränsa utvecklingsländernas utsläpp så att de inte överstiger 1,44 ton koldioxid per capita till 2050, medan de rikare länderna tillåts släppa ut upp emot 2,67 .

Enligt uppgifter från danska tidningen Berlingske kommer klimatpengarna som är ämnade att bistå utvecklingsländerna inte att innebära ytterligare finansiering, utan allokeras från allmänt bistånd. Detta kan få ödesdigra konsekvenser för världens fattiga.

Jakop Dalunde och Erik Malm, delegater till COP-15 genom European Young Greens, menar att Sverige måste ta avstånd från den danska texten.

-På hemmaplan talar den svenska regeringen om ett aktivt ledarskap, men här i Köpenhamn så går den de stora ländernas ärenden. Svenska folket måste få veta hur regeringen medverkar till att undergräva alla möjligheter till ett avtal som stoppar katastrofala klimatförändringar, säger Jakop Dalunde.

– Dokumentet visar på ett förakt mot hela FN-systemet och en vilja att diktera villkor, istället för demokratisk förhandling. Klimatförändringar är globala och lösningarna kräver ett aktivt internationellt deltagande, som inte enbart kan domineras av de rikare länderna, säger Erik Malm.

För mer information:

Jakop Dalunde, språkrör Grön Ungdom +46 70-248 58 64
Erik Malm, språkrör Gröna Studenter Stockholm +46 76-015 55 43

Media: The Guardians artikel, Effekt Magasin, DN, SvD, GP.

Facebook-grupp: http://www.facebook.com/group.php?gid=226589410983

Spontan demonstration av de afrikanska delegaterna mot den danska texten.

4 thoughts on “COP 15 Dag 2 – Sverige måste ta avstånd från ”den danska texten””

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *