COP 16 – Jag och Anders Schröder på DN Debatt

Jag och Anders Schröder, ledamot i Grön Ungdoms förbundsstyrelse och en av våra skarpaste pennor,  skriver idag på DN Debatt, i en replik till Andreas Carlgren. Läs här.

Om Sverige verkligen vill bli en brobyggare så finns det en rad saker vi skulle kunna göra:

• Sverige behöver tydligt ta ställning för vikten av att så snart som möjligt utreda 1,5 gradersmålet. Det nuvarande målet på att uppvärmningen inte bör passera två grader är för högt satt enligt många forskare.

• Vi bör arbeta för att EU höjer sina klimatambitioner till en 40-procentig minskning 2020, i enlighet med forskarnas rekommendationer för att kunna klara max två graders uppvärmning.

• Sverige bör omedelbart arbeta för att EU ska delta i andra åtagandeperiod i Kyotoprotokollet, oavsett om USA gör det eller inte. Utan Kyotoprotokollet kommer det bli nära nog omöjligt att skapa ett globalt klimatavtal, då många u-länder ser Kyotoprotokollet som garanten för en något så när rättvis fördelning av klimatbördan.

• Sverige bör föregå med gott exempel genom att både göra minskningar hemma på minst 40 procent till 2020, och utöver detta också bidra med teknologiöverföring och klimatbistånd som gynnar omställningen i andra länder. Behovet av ett land som tar på sig ledartröjan och vågar gå före är skriande i ett förhandlingsklimat som allt mer har utvecklats till ett race mot botten.

1 thought on “COP 16 – Jag och Anders Schröder på DN Debatt”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *