Översikt av allmänna utgifter

Här hittar du de kvartalsöversikter Jakops kontor gör för budgeten för allmänna utgifter och vår auktoriserade revisors rapporter.

Revisorsrapporter

Revisorrapport 2017
Revisorrapport 2018

Kvartalsöversikt

Översikten är per kategori enligt riktlinjerna för budgeten för allmänna utgifter.
Mer information om denna budget finns här.

2017
Kvartalsuppföljning 2017 juli-sept
Kvartalsuppföljning 2017 okt-dec

2018
Kvartalsuppföljning 2018 jan-mars
Kvartalsuppföljning 2018 april-juni
Kvartalsuppföljning 2018 juli-sept
Kvartalsuppföljning 2018 okt-dec

2019
Kvartalsuppföljning 2019 jan-mars