Ge mod istället för att sprida rädsla

‘Ge mod istället för att sprida rädsla’. Det är hemligheten bakom det tyska gröna partiets succéer under det gångna året. Nyligen åkte jag tillsammans med några andra miljöpartister till Tyskland för att lära oss mer av Die Grünens framgångar, som dessutom kan visa vägen framåt för Miljöpartiet.

Klockan är 07:55 när nattåget rullar in på München Hauptbahnhof. Vi har några timmar att upptäcka staden och förbereda det sista inför vårt möte med de gröna i Bayern. Det går bra för Die Grünen. I Bayern fördubblade de sitt väljarstöd till 18 procent. I delstatshuvudstaden München lade nästan en tredjedel av alla invånare sin röst på oss. Framgångarna har inte blivit utan uppmärksamhet. Runt om i Europa hyllas de tyska gröna, det bayerska distriktet i synnerhet, för att ha hittat modellen för grön politisk succé.

Under vårt första möte i München är kommunikation en central del av diskussionerna. Kanslichef Eike Hallitzky och kampanjledare Marc Deckers betonar vikten av de tre värdeord som utgör grunden av all deras kommunikation utåt – tillförsikt, passionerat och idérik. Den gröna, bayerska toppkandidaten till Europaparlamentet Henrike Hahn håller med. Men hon påpekar även att profilering är en process som kräver en långsiktig strategisk planering och svåra beslut. Partiets kommunikationsstrategiska team träffades därför mycket regelbundet under valrörelsen.

Tobias Adersjö, Magnus P. Wåhlin, Katarina Folkeson, Katharina Schulze, Jakop Dalunde, Elin Söderberg och Nick Doggen

Senare under dagen träffar vi Katharina Schulze, ett av språkrören i Bayern. Genom att ta tydlig ställning i de sociala frågorna – feminism, utveckling av hyrorna, digitalisering – vill hon bredda partiet och utöka trovärdigheten i fler frågor än miljö och klimat. Hennes drivkraft och entusiasm lyser igenom när hon pratar med oss. ‘Det är inte lätt att vara grön’, säger hon. ‘Viktigast är att vi fokuserar på våra egna styrkor, för vi är det tydliga svaret på högerpopulismen. Det handlar om att ge mod istället för att sprida rädsla.’ Ett mycket inspirerande budskap. Vi avslutar dagen med en rundvandring i det bayerska Landtagshuset.


Nästa morgon åker vi vidare till Berlin för att träffa det nationella partikansliet. Med det nya höghastighetståget tar resan inte mer än fyra timmar. Ankommen till Berlin blir vi överraskade av hundratals unga på väg mot en klimatdemonstration. Vi pratar med några av dem och bestämmer oss direkt för att delta. Det är fantastiskt att se hur många är ute och demonstrerar, Gretas namn syns på flera skyltar. Engagemanget är verkligen häpnadsväckande.

Sedan är det dags att träffa partikansliet i Berlin. På den grönmålade väggen valslogan Zukunft wird aus Mut gemacht, vilket betyder Framtiden skapas genom mod. Vi träffar kommunikationsstrateger, kampanjledare, samt partiets generalsekreterare Michael Kellner. Medan de erkänner att problem hos de övriga partier bidrog till de grönas valsuccé finns det också tydliga strategiska beslut som ledde till det goda valresultatet. Till exempel hade partiet nära kontakt med civilsamhället, språkrören åkte runt mycket för att träffa väljarna och det fanns en tydlig kommunikation om vilka frågor de gröna inte skulle kompromissa på i eventuella regeringsförhandlingar.

Överst: Magnus P. Wåhlin, Nick Doggen, Michael Kellner och Jakop Dalunde. Nederst: Elin Söderberg, Jana Schäfer, Jamila Schäfer, Katarina Folkeson, Tobias Adersjö, och Jonas Kassow

I en avslutande diskussion med de övriga miljöpartister försöker vi sammanfatta alla lärdomar från de senaste dagarna. De tyska grönas fokus på framtidstro, tydlighet och pålitlighet var ett vinnande recept i osäkra tider. Vikten av långsiktiga, strategiska planeringar blev också mycket tydligt. Vi känner oss alla fyllda av nya idéer över vägen framåt för Miljöpartiet och jag känner stor optimism över att vi ska kunna klättra upp i opinionen igen. Dags att ge mod.

Läs mer om studiebesöket: Därför frodas De gröna i Tyskland – medan MP backar (Dagens Nyheter, 3 februari 2019).

Läs rapporten om studiebesöket: Den gröna vägen framåt – lärdomar från Miljöpartiets studieresa till de tyska gröna.