Jimpan om Frihet till/från

För ett tag sedan hade jag och Tomas Melin en rätt intressant diskussion om huruvida det finns ett motsatsförhållande mellan frihet och rättvisa. En av mina favvobloggare, Jimpan, har kommenterat det i en längre post. Det som gör posten extra intressant är att han ömsom håller med mig, och ömsom Tomas. Spring och läs!

På detta inlägg reagerade Jakop Dalunde, språkrör för Grön Ungdom Stockholm och en bloggare som jag står nära i sakfrågor. Han tog upp Isaiah Berlins binära frihetsbegrepp, som skiljer mellan negativ frihet (frihet från, t.ex. statens inblandning i vad man tror på eller vem man attraheras av) och positiv frihet (frihet till, t.ex. utveckling genom tillgång till utbildning eller hälsa genom tillgång till vård).

(…)

Jakop skriver i sitt sista inlägg i debatten att frihet och trygghet bör vägas mot varandra. Visst är det så. Men jag anser att det är missvisande att associera frihet till höger och trygghet till vänster. Och jag anser inte att höger/vänsterskalan är irrelevant. Denna skala har med ekonomisk politik att göra. Om det står för en horisontell axel i ett koordinatsystem, så är frihet kontra ofrihet placerat vid varsin ände i en vertikal axel. (Mer om detta kan läsas på Political Compass.)

Jag skulle önska att miljöpartister, eller gröna om man så vill, inte var så rädda för att placera sig på en höger/vänsterskala. Där håller jag med Jakop. Men detta gäller i ekonomiska frågor. Det väsentliga är att tala i termer av makt (se t.ex. mitt inlägg om Foucault). Klass kan vara en aspekt – kön, etnicitet och sexualitet är andra. Och då bör man inte förväxla den horisontella skalan med den vertikala. Kanske tycker man att den vertikala skalan är viktigare. Mot det har jag inga invändningar. Men ett partis hela program kan inte förhålla sig neutralt till höger/vänsterskalan.

2 thoughts on “Jimpan om Frihet till/från”

  1. Apropå att jag ömsom håller med dig, ömsom Tomas: Vill man vara elak så kan man säga att jag är liberal, i gamle folkpartiledaren Gunnar Heléns bemärkelse. ”Att vara liberal är att vara kluven.”

    Skämt åsido, kul att mitt tilltag uppskattades! 🙂

    (Det här kommer nog se märkligt ut i ”Senaste kommentarer”.)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *