Milkshake och olja del 1

Tänk dig att du sitter på McDonalds och dricker milkshake genom ett sugrör. Och ju mer milkshake du får i dig, desto mer vill du ha, eftersom den är så smarrig. Dock så finns det en magisk gräns för hur mycket milkshake du kan suga upp genom sugröret per sekund. Hur mycket än efterfrågan stiger på milkshake, så ökar ändå tillgången bara minimalt pga att fysikens regler ger att det krävs mer och mer ansträngning ju mer du vill få upp. Och det ökar snabbt exponentiellt.

Lite på samma sätt fungerar det med olja. Fenomentet kallas Peak Oil och beskriver alltså tillfället då tillgången på olja slutar öka, även om efterfrågan ökar. Oavsett om man talar om ett enskilt oljefält, ett helt land eller hela världen så följer tillgången, alltså oljeproduktionen en kurva (ofta kallad Hubbert curve). Se bild nedan.

På vägen upp för kurvan så hittar man fler och fler oljefält och man utvecklar infrastrukturen, vilket självfallet ökar produktionen, alltså tillgången. Toppen av kurvan, alltså Peak Oil, når man då när man inte hittar fler oljefält och infrastrukturen inte går att utveckla mer. Att detta kommer ske är oemotsägligt eftersom oljan är en ändlig resurs, utan den stora frågan är då när det sker. Sen faller då kurvan allteftersom oljan blir dyrare att ta fram och till sist tar slut , vilket normalt brukar räknas vara om runt 40 år (Källa:Ulf Svahn,VD Svenska Petroleum Institutet.)

På väg upp för kurvan så är alltså oljan lätttillgänglig och billig, vilket alltså gör att produktionen ökar. Medans på väg ner så är oljan en bristvara och dyr, vilket gör att produktionen minskar.

Om vi förenklar detta extremt grovt så innebär det då att om Peak Oil skulle inträffat år 2000 så skulle den globala produktionen av olja 2020 vara lika stor som den var 1980. Dock så kommer befolkningen år 2020 vara långt mycket större (uppskattningsvis dubbelt så stor), långt mer industrialiserad och därmed oljeberoende, tänk Kina och Indien.

Peak Oil beräknas inträffa antingen inom 5-10 år av Pessimisterna eller 20-25 år av Optimisterna

Detta kommer leda till att medans tillgången mattas av och sen sjunker så kommer efterfrågan fortsätta stiga kraftigt. Detta kommer få enorma effekter för priset på olja. Och få stora konsekvenser för oljebaserade ekonomier.

Mer om dessa konsekvenser kommer i senare inlägg.

Pingat till intressant.se
Andra bloggar om: ,

3 thoughts on “Milkshake och olja del 1”

  1. Lustigt. Läser för tillfället boken ”Det tysta kriget” av Vladislav Savic. Kapitlet jag är på handlar precis om detta. Nu är det bara upp till resten av världen att förstå också.

  2. Finns manga brister i resonemanget, Dessutom ar 40 ars gransen satt for nuvarande falt i varlden.

    Det finns enomra tillgangar under hela kanada och under nordpolen, men som hittills inte varit lonsamma att utvinna pga for lagt olje pris.

    OM resonemanget ska motivera alternativa energi former ar detta ett daligt sadant.. battre att trycka pa miljo aspekter i sa fall.. inte pa nagon ev. brist i olja..

  3. Olika sorters sprit kan man utvinna ut alla sorters cellulosa. Det kostar mellan 2 och 7 kr per liter. Det kan man använda istället för olja till drivmedel. Kostar drivmedel ifrån olja mer än så kommer den oljan aldrig att utvinnas. Enkel ekonomi.

    Bortsett ifrån växhuseffekten då.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *