Patrik Petterson om kontextualitet

Jag har alltid kännt att det går att använda begreppet ‘allmängiltigt’. Och jag är inte helt berädd att kasta bort det. Men Patrik Pettersson får som vanligt mig att tänka till lite extra.

Varje
människa är
en kontextuell varelse.

Varje människa är beroende av,
ingår i och interagerar med ett
yttre och större sammanhang.

Den kontextuella tillhörigheten
varierar över tid och med plats,
men den finns alltid i någon form.

Alla mellanmänskliga fenomen
är kontextberoende och varje
människa ingår i sin kontext.

Någon allmängiltighet eller
något allmänmänskligt
finns inte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *