Grön innovation

 

EU:s nuvarande forskningsfond Horisont 2020 finansierar forskning och innovation inom en rad olika ämnen. Jakop är de europeiska Grönas forskningspolitiska talesperson och har under mandatperioden förhandlat fram EU:s nästa forskningsprogram, Horisont Europa. Europaparlamentet föreslår att programmet ska omfatta 120 miljarder euro. Detta program ska stödja innovation och forskning under perioden 2021-2028.

Vår prioritering har varit att projekt som finansieras ska vara relevanta för den gröna omställningen, vilket vi fått gehör för i förhandlingarna. När parlamentet röstade om programmet i december 2018 lyckades vi säkra 432 miljarder kronor till klimatforskning. Det motsvarar nästan en halv svensk statsbudget.

Klimatforskning är viktigt – den innovation vi finansierar nu är den som kommer skapa produkter och tjänster fram till 2050, då EU ska ha nått sina mål om nettonollutsläpp. Hur pengarna spenderas idag avgör om vi klarar av att nå våra utsläppsmål och till vilken grad vi kan hålla vad vi lovade varandra i Paris.

 


Rapporter

Från ‘CleanEnergyEU’ till ‘GreenEnergyEU’

EU-kommissionen har precis presenterat sitt förslag till vinterpaket. Trots att paketet innehåller en del komponenter som är bra, kommer inte paketet att kunna klara av den enorma utmaning som energiomställningen utgör. Paketet riskerar även att innebära ett förlorat decennium för Europa. Det finns en huvudsaklig anledning till detta, och det är att det inte finns några planer på att avveckla gamla oflexibla kraftverk. Vårt policydokument ger en första genomgång av vinterpaktetes för- och nackdelar.

Publicerad december 2016

Orent spel kring förnybar energi i vinterpaket

Kommer EU-kommissionen att bromsa förnybara energikällor och tillåta nya kolsubventioner parallellt med COP22 i Marrakech? I det så kallade vinterpaketet (ett ”Jumbopaket” på åtta lagstiftningar) ägnar sig Juncker-kommissionen åt orent spel kring förnybara energikällor bakom en snygg kommunikationsretorik om egenkonsumtion och energimedborgare. Det här dokumentet går igenom på vilket sätt.

Publicerad november 2016

 


På bloggen

The Swedish Proposal – Den gröna energiomställningen har börjat på allvar

I augusti inträffade en av de största segrarna för den europeiska miljörörelsen på många år. För första gången konkurrerar vindturbiner och solceller ut existerande kol- och gaskraftverk på flera håll i Europa. Det här är en avgörande brytpunkt. Vi kan nu ana att den gröna omställningen har börjat på allvar – och det var bland annat ett svenskt förslag som tog oss hit.