Tåg

 

Transportsektorn spelar en nyckelroll i om EU ska leva upp till Parisavtalet. Den står för en fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp och är den enda sektor vars utsläpp har ökat sedan 1990. Allt fler inser att vi måste resa mer hållbart om vi ska klara klimatutmaningen, men idag är det inte lätt. Framförallt är det onödigt svårt att ta tåget ut i Europa. Därför har Jakop som gruppledare för de Gröna i transportutskottet drivit igenom flera reformer som både underlättar och påskyndar den gröna omställningen i transportsektorn.

Hösten 2018 röstade Europaparlamentet bland annat för att passagerare ska ha rätt att ha med sig cykel på tåget, och att tågbolagen tvingas öppna upp sina bokningssystem. Det kommer göra det mycket enklare att boka internationella tågresor. Parlamentet beslutade även att passagerare ska ha rätt att ta nästa tåg med samma destination vid missad reseanslutning. Det utan extra kostnad, och även om nästa tåg körs av en annan operatör.

Mycket mer måste dock göras om tåget ska bli det självklara valet för resor ut i Europa. Miljöpartiet driver på för att EU ska bygga ut kontinentens höghastighetsbanor samt storsatsa på smidiga och bekväma nattåg. Då knyter vi ihop Europa, minskar restiderna och håller det vi lovade varandra i Paris: att stoppa den globala uppvärmningen.

 


Rapporter

Ta tåget ut i världen – vision för en ny europeisk tågpolitik

Tågtrafiken i Sverige och Europa har en nyckelroll i arbetet för att ställa om till en fossilfri transportsektor. Men för att fler ska kunna resa med tåg i framtiden och lita på att de går och kommer fram i tid krävs en långsiktig politisk tågvision vad gäller investeringar, organisation och kompetensutveckling. Rapporten är framtagen tillsammans med Karin Svensson-Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, och ger information och befintliga och framtida tågsträckor samt konkreta förslag på vilka politiska beslut som behöver fattas.

Publicerad maj 2018

Flaskhalsar i norden stoppar gröna transporter i Europa

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 måste transporter flyttas från väg till järnväg. Genom att återigen satsa på järnvägen kan vi skapa bättre möjligheter att resa och arbetspendla, bättre möjligheter för svenska företag att exportera och ta ansvar för en hållbar och grön omställning. I denna rapport presenteras kortfattat varför vi behöver öka investeringarna i järnväg, vilka flaskhalsar i Norden som måste byggas bort och vad som krävs för att åtgärda dessa.

Publicerad vår 2017

 


På bloggen

Så ställer vi om från flyg till tåg

De senaste veckornas samhällsdebatt om flygets klimatpåverkan är varmt välkommen. Diskussionen har bidragit till att sprida medvetenhet om hur ohållbar den rådande utvecklingen inom flygsektorn är, men har också innehållit en rad missuppfattningar. Det är därför av yttersta vikt att vi tydliggör vad det är som gör flyget så skadligt för klimatet och hur vi kan skapa ett transportsystem som gör det möjligt att välja bort flyget till förmån för tåget.