Rödgrön presskonferens om datalagringsdirektivet

Idag så deltog jag på den rödgröna presskonferensen om datalagringsdirektivet, som justitieutskottets ledamöter Mehmet Kaplan (mp), Thomas Bodström (s) och Alice Åström (v) höll i. Jag ska strax tala på en Iran-demonstration, så jag hinner inte skriva något långt.

Konferensen var både bra och dålig. Bra för att socialdemokraterna gått med på att bifalla två mp-motioner om datalagringsdirektivet, varav en handlar om att säga nej till regeringens lagförslag om implementering av datalagringsdirektivet.

Dåligt eftersom att Bodström lyfte en hel del saker under konferensen som det INTE finns någon överenskommelse om, vilket gör det hela väldigt otydligt om vad som är S linje och vad som är den rödgröna linjen.

Bodström menade att även om socialdemokraterna var med och drev igenom direktivet i EU så har de nu ”backat” och är kritiska. Bodströms långa resonemang om detta var visserligen intressant, eftersom S flyttar sig närmre oss. Men det betyder inte att vi står bakom S nya linje, även om den förklarades under den gemensamma pressträffen.

Det överenskommelsen rent konkret går ut på är en gemensam reservation:

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 11 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Ju403, bifaller delvis motionerna 2007/08:Ju446 yrkande 3, 2008/09:Ju379 yrkande 29 och 2009/10:Ju427 yrkande 13 och avslår motion 2008/09:Ju250.

Ställningstagande
Vi anser att den registrering av enskildas förehavanden som genomförs genom datalagringsdirektivet är och får inte vara ett oproportionerligt ingrepp i den personliga integriteten. Eftersom direktivet är beslutat i EU följer det dock av Sveriges förpliktelser som medlemsland att genomföra detta i svensk lagstiftning. Vi anser att det förslag som presenterats av Trafikuppgiftsutredningen bör förbättras på flera punkter. Särskilt viktigt är det att frågan om vilka data som ska lagras regleras i lag och inte i en förordning. Det får ankomma på regeringen att vidta åtgärder som tillgodoser vad vi nu har anfört.

Bodström stödjer nu oss i att säga att datalagringsdirektivet är ett oproportionerligt ingrepp i den personliga integriteten och därmed inte acceptabelt.  Och att kräva omförhandling  i ministerrådet, vilket också är enda framkomliga vägen att lösa hela soppan.

Hinner inte skriva mer nu, återkommer ikväll med djupare analys. Maria Ferm skriver också kort om det hela här.

Johan Linander (c):

Mikael, det är inte V och Mp som ändrat sig, det är socialdemokraterna som gör en 180 graders populismsväng. Men det är ingen nyhet för Bodström.

Läste någonstans att Christian Engström hade sagt att Piratpartiet skulle göra allt de kan för att stoppa trafiklagringen. Vad betyder det? Innebär det att betala böter dag efter dag eller att Sverige ska lämna EU?

Frekar, Aftonbladet spekulerar i 30 mkr först och sedan 300 000 kr per dag, så alternativet att betala böter och sedan strunta i direktivet finns inte. Däremot ska vi göra allt vi kan för att förändra det så att vi inte behöver införa datalagring i Sverige.

Fler: Mark Klamberg (fp) och Mikael Nilsson (pp).

12 thoughts on “Rödgrön presskonferens om datalagringsdirektivet”

 1. Så du menar att ni lagt er platt för Sossarnas förslag och inte längre står upp för medborgarrätt och den personliga integriteten.

  Bli minister är tydligen viktigare för MP än att göra det som är rätt.

  och ja det är inte alls omöjligt att vägra betala böter till EU.

  Om tillräckligt högnivå för fram att det är omöjligt att genomföra för att det är odemokratiskt och bryter mot Europa konventionen (vilken är svensk grundlag) så kommer det bli förändring, ni kan också driva det försvaret i EU domstolen!.

  Så ni ”måste” ingenting.

 2. Tyvärr bevisar ju bara den där konsensusen att mp och v inte prioriterar integritetsfrågorna jämfört med allt annat.

  Jag kan inte tänka mig att ni gått med på masslagringsdirektivet om det inte varit för att ni ska kunna sitta i regering med Bodström.

  Det finns allts numera bara ett parti som eventuellt kan tvinga fram en prövning av direktivet mot europakonventionen, och det är Piratpartiet.

 3. Det här är ju tragiskt, jag hade just börjat få lite respekt för mp.
  Tur att piratpartiet finns och kan rösta nej åt mig när de kommer in i riksdagen i höst.

 4. Vi behöver inte alls genomföra direktivet. Både Sverige och övriga EU-länder har tidigare vägrat genomföra direktiv med referens antingen att det stöter mot ländernas grundlag eller att det stöter mot EU’s egna primära direktiv.

  Alltså bättre att kasta tillbaka direktivet på EU, förklara omöjligheten i det, samt sedan lyfta frågan i EU-domstolen.

  Att en mobiltelefon är en GPS har varit känt länge, men att default är att den skall vara en permanent statlig spårsändare och avlyssningsapparat har jag MYCKET svårt att svälja.

  Och sorry. Ni sitter och delar åra med Bodström och det i sig ger inte MP trovärdighet i den här frågan innan det klart och tydligt står på väggen i riksdagssalen att MP röstade klart NEJ.

 5. Håller Scary Devil Monastery. Urfegt att säga att ni är emot men ska rösta för. Ni borde gå emot direktivet helt och hållet. Inte går det rösta på mp så länge inställningen är så här

 6. ”Jag ska strax tala på en Iran-demonstration, så jag hinner inte skriva något långt.”

  Var Jakop möjligen med i den härliga mobben som senare slog till mot muslimer på väg till moskén?

  Nyktra till för bövelen, Iran har sagt sitt. Det är klart och tydligt enligt senaste valet att demokratin sade sitt och således bör respekteras. Lägg ner ditt islamhat, den kommer du ingenstans med.

  Ni unga väljare som kanske hämtar insikt och inblick i demokrati på denna blogg. Kom ihåg detta, det finns bra demokrati och så finns det dålig demokrati. Detta får ni tyvärr inte lära er i skolan.

  Att en opposition ”trycks ner” beror på vissa saker. I Irans fall är det för att oppositionen är våldsam och därmed irrationell. Att demonstrera verkar ju häftigt, tyvärr leder inte hat till något hållbart i längden och demonstration som optionsbildningsmetod med hat i grundern är ohederlig.

  Jakop var med i en demonstration som senare urartade i misshandel, just på grund av detta hat. Tänk på vad som driver demonstranterna innan ni går med i dessa tillställningar.

  Med vänliga hälsningar,
  Sven ”Balanserad Farfar” Andersson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *