Låt Wetterstrand åka till COP 15

Praxis under de internationella klimatmötena har varit att riksdagen får skicka två ledamöter, som ingår i den svenska delegationen. I september kontaktades riksdagen av miljödepartementet och erbjöds ytterligare ett par platser under Köpenhamnsmötet pga mötets ”särskilda betydelse”. Miljöpartiet fick en av dem och anmälde då Maria Wetterstrand. Det verkade inte regeringen tänkt på, och vill Läs mer…

FNs klimatförhandlare tror inte längre på avtal i Köpenhamn

Yvo de Boer, UNFCCC exekutiva sekreterare, bekräftar i Financial Times den oro växt fram kring klimatförhandlingarna som det senaste halvåret. Att COP15 kommer producera ett nytt klimatavtal är högst osannolikt: A fully fledged new international treaty under the UN Framework Convention on Climate Change – I do not think that is going to happen. If Läs mer…