COP24: From promises to climate action

The EU Governance Regulation as a foundation for the Paris Rulebook. This text in Swedish. The Katowice climate change conference has entered its second week. Now it is time for the world to act on what we agreed on in Paris three years ago. That conference delivered the goals – now it is time to Läs mer…

COP24: Från löften till handling

Hur EU:s styrningsförordning kan ligga till grund för Parisavtalets regelbok och genomförande. This text in English. Klimatmötet i Katowice är i full gång. Nu är det dags för världens länder att agera på de löften man enades om i Paris för tre år sedan. COP24 fortsätter där vi slutade. Paris levererade målen – nu är Läs mer…