Utsläppshandeln och flyg till/från EU

2008 beslutade EU att inkludera flyget i sitt system för handel med utsläppsrätter (ETS = Emission Trading Scheme). Detta skulle gälla från 2012 och innefatta: Resor mellan flygplatser i EU Resor mellan flygplatser i EU och flygplatser i länder utanför EU – sk tredjeländer. EU:s beslut mötte dock massivt motstånd, dels från flygsektorn och dels Läs mer…

EU behöver en bra flygstrategi

EU behöver en flygstrategi och därför är det bra att Kommissionens kommit med en kommunikation och att även parlamentet beslutade att ge sin syn på saken genom ett så kallat initiativbetänkande (icke lagstiftande). Tyvärr är resultatet en besvikelse. Innehållet i parlamentets betänkande uppfyller inte alls vad vi borde kunna förvänta oss av en strategi för Läs mer…

Oacceptabelt att låta flyget svika klimatet

Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) understryker att det ur ett EU- och globalt perspektiv är viktigt att även Sverige, i likhet med Tyskland, Storbritannien och Italien, inför en skatt på flygresor. – Flyget är faktiskt det enda transportslaget som idag inte betalar för sina klimatutsläpp. Det är inte acceptabelt, mot bakgrund av att flyget är det Läs mer…

Svagt avtal om begränsning av flygens utsläpp

Flyget står för fem procent av världens klimatutsläpp. Om inga åtgärder tas blir det än värre: till år 2050 förväntas flygets utsläpp öka med 300 procent. Igår nåddes ett avtal om utsläppen, men det ett är synnerligen bristfälligt avtal och långt ifrån nog. Det var en stor besvikelse att varken flygbranschen eller sjöfartsindustrin inkluderas i Läs mer…