Svagt avtal om begränsning av flygens utsläpp

Flyget står för fem procent av världens klimatutsläpp. Om inga åtgärder tas blir det än värre: till år 2050 förväntas flygets utsläpp öka med 300 procent. Igår nåddes ett avtal om utsläppen, men det ett är synnerligen bristfälligt avtal och långt ifrån nog. Det var en stor besvikelse att varken flygbranschen eller sjöfartsindustrin inkluderas i Läs mer…

Moderaterna vill ställa klimatkrav på flyget

En måste nästan gnugga sig i ögonen åt detta, men det är faktiskt sant: FLYGKLIMAT. Moderaterna vill skärpa kraven på flygets utsläpp. Flyget ska bära sina egna klimatkostnader, anser partiet. År 2016 bör flyget få köpa utsläppsrätter på auktion för samtliga sina utsläpp, anser moderaterna. Partiet föreslår också tio procents inblandning av biobränsle i flygbränslet Läs mer…