Ambitiös klimatpolitik en förutsättning för ett ekonomiskt starkt Europa

Kraftfulla klimatåtgärder beskrivs ofta som skadliga för industrin. Det är fel – förhållandet är det omvända. Exempel från flera håll i världen visar hur en ambitiös klimatpolitik föder industriell innovation och framgång. När Europaparlamentet imorgon den tredje oktober röstar om nya utsläppskrav för personbilar är det därför oroande att ambitionsnivån läggs så lågt. Europeisk bilindustri Läs mer…

COP 15 Dag 4 – Wallström fattar poängen, de rika måste gå före

Margot Wallström, som fortfarande är EU-kommissionens vice ordförande inför EU:s toppmöte som inleds idag, gör nu ett utspel på Europaportalen om EUs roll i förhandlingarna. EU har hittils spelat en passiv och defensiv roll i de öppna förhandlingarna och miljöminister Carlgren har sagt att de bara kan gå framåt i slutet av mötet om andra Läs mer…