Tre dagar i Europaparlamentet

Gästinlägg av Henrietta och Anna-Nora

Idag är den tredje och sista dagen för oss i Europaparlamentet. Vi, Henrietta och Anna-Nora, är här på besök hos Jakop Dalunde för att få en djupare inblick i livet som MEP, Member of the European Parliament. Vi går andra året på en samhällsvetenskaplig linje med internationell profil i Uppsala, och trots den undervisning om EU vi tidigare fått har detta gett oss nya perspektiv på hur arbetet faktiskt går till.

Den första dagen började med en rundvandring i parlamentet och vi slogs av hur stort det faktiskt är. Det är fullt av människor i rörelse runt om i byggnaderna och det känns nästan som ett eget samhälle med alla restauranger, frisörsalonger och banker. Under de tre dagarna vi var här fick vi följa med på möten, föreläsningar, skuggmöte och en trialog. Under trialogen diskuterades ändringar i forskningsprojektet Horizon Europe, vilket berör hur medel för forskning ska delas ut i Europa.

Henrietta kikar runt i parlamentet

Något som vi båda tydligt märkt av är den kulturella skillnaden kring synen på politiker. Till skillnad från i den svenska riksdagen visas en tydlig, nästan hierarkisk, respekt mot MEParna. Förutom att de har egna kösystem till fiken, som låter dem gå före, tilltalas de alltid formellt och med respekt.

Redan innan vi kom hit visste vi om den långa processen som krävs för att en ny lag ska bildas. Nu förstår vi dock mer om just varför det behöver ta tid. En lagändring inom EU påverkar en halv miljard människor och därför är det viktigt att allt går rätt till – var sak måste få ta sin tid.  

Anna-Nora i den gröna gruppens korridor

Under torsdagen följde vi med Jakop när han mötte en gymnasieklass från Skåne. Först berättade han kort om sitt arbete här och sedan följde en dialog mellan klassen och honom. Frågorna som ställdes visade klart på att eleverna hade ett annat perspektiv på politiska frågor jämfört med vad vi har. Alla i klassen verkade ha liknande värderingar och vi märkte snabbt av den tydliga åsiktskorridoren. I grupperingar bildas ofta normer kring vad som är okej att tänka eller tycka och det är då lätt att anpassa sitt nyhetsintag utifrån gruppens redan bestämda åsikt. Därför är det viktigt att bredda sitt nyhetsintag för att få flera perspektiv och utrymmen till att kunna förstå och bemöta andras åsikter. Vi insåg hur tacksamma vi är för de lektioner vi fått om nyhetsintag, källkritik och statistik. När vi sa detta till Jakop uppmuntrade han oss att använda den kunskapen vi har för att förändra. För att bidra till demokratin.

Jakop svarar på frågor från gymnasieklassen

Demokrati betyder inte att alla ska tycka lika, utan att man ska kunna kompromissa trots att man tycker olika. Vi, som medborgare i Sverige och EU, har ett ansvar att värna om demokratin. Vi måste skydda den demokrati som tog flera årtionden att bygga och som på några få år kan försvinna. Det finns flera exempel i Europa där länders demokratier inskränks. Här spelar EU en viktig roll, här kan länder samlas och bygga broar för att minska nationalismen och populismen. Du måste engagera dig för att bevara ett säkert samhälle där alla människors lika värde respekteras. Använd dina rättigheter – läs nyheterna, diskutera och påverka.

Ta ditt ansvar för vår demokrati!

Anna-Nora, Jakop och Henrietta i parlamentet

Tack och hej,

Anna-Nora Haraldsson Tamm och Henrietta Tegler