Europaparlamentet

Europaparlamentet (EP) är en av de tre viktigaste institutionerna i EU:s lagstiftningsarbete, som tillsammans med EU-kommissionen och ministerrådet stiftar unionens lagar. Europaparlamentet är en folkvald församling med representanter från alla 28 medlemsstater. Parlamentets huvudsakliga roll är att granska, ändra och stifta lagar.

Var femte år är det val till Europaparlamentet. Då får alla medborgare i EU:s medlemsländer möjlighet att rösta fram de politiker de vill ska representera dem. Efter EU-valet 2014 finns det 751 ledamöter i parlamentet. Hur många ledamöter som representerar respektive medlemsland beror på befolkningsmängd. Sverige har 20 ledamöter.

I parlamentet organiserar sig ledamöterna i politiska grupper – inte utifrån vilket land de representerar, utan efter politisk tillhörighet. Det finns åtta stycken politiska grupper i Europaparlamentet. Miljöpartiets ledamöter sitter med i den gröna partigruppen, De Gröna/Europeiska Fria Alliansen. Den består av 52 ledamöter från gröna och regionalistiska europeiska partier.

Varje ledamot engagerar sig förutom i sin politiska grupp också i parlamentets utskott. Utskotten är indelade efter politiska områden. De olika politiska grupperna får olika antal ordinarie platser och ersättarplatser beroende på deras respektive storlek. Jakop sitter i tre utskott – utskottet för energi, forskning och industri (ITRE); utskottet för transport och turism (TRAN); och utskottet för utrikesfrågor (AFET).

Europaparlamentet har totalt 41 delegationer som upprätthåller internationella relationer med parlament och representanter i många länder och regioner runt om i världen. Europaparlamentet har blivit ett forum för debatt om internationella frågor och använder sin makt genom att ha åsikter om bland annat samarbetsavtal (t.ex. handelsavtal) med tredje parter och genom att anta parlamentariska resolutioner för att främja parlamentets synpunkter och belysa olika frågor, som exempelvis mänskliga rättigheter.