Rapporter

Här har vi samlat de rapporter som Jakop Dalunde har tagit fram. Samtliga går att ladda ner som pdf-filer genom att klicka på rubriken.

 

En klimatlag för Europa – att genomföra Parisavtalet

Ett av Miljöpartiets vallöften denna mandatperiod i EU-parlamentet är att arbeta för att upprätta en klimatlag på EU-nivå. En sådan skulle vara mycket åtråvärd för att komplettera och binda samman de olika lagar som idag behandlar energi och klimat. Rapporten är skriven av Nils Meyer-Ohlendorf och Lisa Fee Meinecke på tankesmedjan Ecologic efter initiativ av Jakop Dalunde, och undersöker hur en klimatlag på EU-nivå skulle kunna utformas. Den ägnar särskild uppmärksamhet åt hur nuvarande energi- och klimatlagstiftning på EU-nivå skulle kunna utvecklas till att i praktiken bli en omfattande europeisk klimatlag.

Publicerad oktober 2018

Läs den engelska versionen av rapporten: A Climate Law for Europe – making the Paris Agreement real.

 

Ta tåget ut i världen – vision för en ny europeisk tågpolitik

Tågtrafiken i Sverige och Europa har en nyckelroll i arbetet för att ställa om till en fossilfri transportsektor. Men för att fler ska kunna resa med tåg i framtiden och lita på att de går och kommer fram i tid krävs en långsiktig politisk tågvision vad gäller investeringar, organisation och kompetensutveckling. Rapporten är framtagen tillsammans med Karin Svensson-Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, och ger information och befintliga och framtida tågsträckor samt konkreta förslag på vilka politiska beslut som behöver fattas.

Publicerad maj 2018

 

Flaskhalsar i norden stoppar gröna transporter i Europa

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 måste transporter flyttas från väg till järnväg. Genom att återigen satsa på järnvägen kan vi skapa bättre möjligheter att resa och arbetspendla, bättre möjligheter för svenska företag att exportera och ta ansvar för en hållbar och grön omställning. I denna rapport presenteras kortfattat varför vi behöver öka investeringarna i järnväg, vilka flaskhalsar i Norden som måste byggas bort och vad som krävs för att åtgärda dessa.

Publicerad vår 2017

 

Från ‘CleanEnergyEU’ till ‘GreenEnergyEU’

EU-kommissionen har precis presenterat sitt förslag till vinterpaket. Trots att paketet innehåller en del komponenter som är bra, kommer inte paketet att kunna klara av den enorma utmaning som energiomställningen utgör. Paketet riskerar även att innebära ett förlorat decennium för Europa. Det finns en huvudsaklig anledning till detta, och det är att det inte finns några planer på att avveckla gamla oflexibla kraftverk. Vårt policydokument ger en första genomgång av  vinterpaktetes för- och nackdelar.

Publicerad december 2016

 

Orent spel kring förnybar energi i vinterpaket

Kommer EU-kommissionen att bromsa förnybara energikällor och tillåta nya kolsubventioner parallellt med COP22 i Marrakech? I det så kallade vinterpaketet (ett ”Jumbopaket” på åtta lagstiftningar) ägnar sig Juncker-kommissionen åt orent spel kring förnybara energikällor bakom en snygg kommunikationsretorik om egenkonsumtion och energimedborgare. Det här dokumentet går igenom på vilket sätt.

Publicerad november 2016