Rapporter

Här har vi samlat de rapporter som Jakop Dalunde har tagit fram. Samtliga går att ladda ner som pdf-filer genom att klicka på rubriken.

 

Ta tåget i Europa

En rapport som presenterar en tågvision för 2040 – vilka nya sträckor behövs och vilka är redan på gång? Dessutom diskuteras frågan om att införa en takttidtabell i Europa, behov av att förenkla biljett- och bokningssystem samt jämför tågets klimatnytta med flygets.

 

Publicerad juni 2023

 

 

Den gröna vägen uppåt – en rapport om det tyska valet

En rapport om det stundande tyska valet med fokus på Die Grünens utveckling och framgång. Rapporten är framtagen tillsammans med Simon Källman som tidigare forskat om nichepartier vid Göteborgs Universitet och idag arbetar i Sveriges Riksdag. Vi frågar oss: Varför går det egentligen så bra för de tyska gröna, medans Miljöpartiet i Sverige står och stampar kring fyra procent? De gröna i Tyskland har, istället för att som Miljöpartiet ständigt fastna i en politisk dragkamp mellan vänster och liberala, miljörörelsen och industrin, lyckats hitta en balans. Rapporten syftar till att fördjupa förståelsen kring det tyska partilandskapet och Dir Grünen i synnerhet.

Publicerad september 2021

 

Pricing carbon to put Europe on a path to climate neutrality

Rapport framtagen i samarbete med organisationen Carbon Market Watch med nulägesanalys och förslag på förändringar av EU:s utsläppshandel. EU:s utsläppshandel, ETS, är ett av de viktigaste verktyg EU har för att tackla klimatkrisen och för att göra Europa klimatneutralt senast 2040. I den här rapporten presenteras vilka förändringar av systemet som kommer leda till en snabb och effektiv omställning, bland annat gällande takten på minskningen av utsläpp och på vilket sätt flyget kan inkluderas i utsläppshandeln. Rapportens tre centrala rekommendationer handlar om att 1) öka takten på hur snabbt det totala antalet utsläppsrätter minskar och kassera överskottet på utsläppsrätter ännu snabbare, 2) fasa ut all fri tilldelning samt 3) använd 100% av intäkterna från ETS till klimatprojekt, industriell innovation, rättvis omställning och internationell klimatfinansiering.

Publicerad maj 2021

 

Ett Sverige i Europa – så kopplar vi samman Sverige och kontinenten

 

Rapport framtagen i samarbete med konsultbolaget Trivector som kartlägger de problem som finns idag för tågresandet mellan olika länder i Europa. Rapporten fokuserar på den norra delen av Europa, definierat som Skandinavien och Tyskland. I viss mån berörs också Tysklands grannländer. Rapporten innehåller policyrekommendationer gällande banavgifter, möjligheten att boka biljetter, konsumenträttigheter och saknade länkar.

 

 Publicerad april 2021

 

Den gröna vägen framåt – lärdomar från Miljöpartiets studieresa till de tyska gröna

En grön våg rullar just nu över Europa. Gröna politiska partier är på frammarsch och klimatfrågan har aldrig varit mer aktuell än idag. Trots det lyckades Miljöpartiet de gröna i Sverige inte bryta den nedåtgående trenden inför valet 2018. För några år sedan befann sig de tyska gröna, Bundnis 90/Die Grünen, i samma situation, men efter ett djupgående arbete kring identitet och kommunikation har de lyckats vända utvecklingen och säkrat ett allt starkare väljarstöd. Denna rapport analyserar de tyska grönas arbete gällande partiets identitet, kommunikation och valstrategi. Lärdomar som även kan hjälpa Miljöpartiet de gröna att hitta sin gröna väg framåt.

Publicerad maj 2019

 

En klimatlag för Europa – att genomföra Parisavtalet

Ett av Miljöpartiets vallöften denna mandatperiod i EU-parlamentet är att arbeta för att upprätta en klimatlag på EU-nivå. En sådan skulle vara mycket åtråvärd för att komplettera och binda samman de olika lagar som idag behandlar energi och klimat. Rapporten är skriven av Nils Meyer-Ohlendorf och Lisa Fee Meinecke på tankesmedjan Ecologic efter initiativ av Jakop Dalunde, och undersöker hur en klimatlag på EU-nivå skulle kunna utformas. Den ägnar särskild uppmärksamhet åt hur nuvarande energi- och klimatlagstiftning på EU-nivå skulle kunna utvecklas till att i praktiken bli en omfattande europeisk klimatlag.

Publicerad oktober 2018

Läs den engelska versionen av rapporten: A Climate Law for Europe – making the Paris Agreement real.

 

Ta tåget ut i världen – vision för en ny europeisk tågpolitik

Tågtrafiken i Sverige och Europa har en nyckelroll i arbetet för att ställa om till en fossilfri transportsektor. Men för att fler ska kunna resa med tåg i framtiden och lita på att de går och kommer fram i tid krävs en långsiktig politisk tågvision vad gäller investeringar, organisation och kompetensutveckling. Rapporten är framtagen tillsammans med Karin Svensson-Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, och ger information och befintliga och framtida tågsträckor samt konkreta förslag på vilka politiska beslut som behöver fattas.

Publicerad maj 2018

 

Flaskhalsar i norden stoppar gröna transporter i Europa

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 måste transporter flyttas från väg till järnväg. Genom att återigen satsa på järnvägen kan vi skapa bättre möjligheter att resa och arbetspendla, bättre möjligheter för svenska företag att exportera och ta ansvar för en hållbar och grön omställning. I denna rapport presenteras kortfattat varför vi behöver öka investeringarna i järnväg, vilka flaskhalsar i Norden som måste byggas bort och vad som krävs för att åtgärda dessa.

Publicerad vår 2017

 

Från ‘CleanEnergyEU’ till ‘GreenEnergyEU’

EU-kommissionen har precis presenterat sitt förslag till vinterpaket. Trots att paketet innehåller en del komponenter som är bra, kommer inte paketet att kunna klara av den enorma utmaning som energiomställningen utgör. Paketet riskerar även att innebära ett förlorat decennium för Europa. Det finns en huvudsaklig anledning till detta, och det är att det inte finns några planer på att avveckla gamla oflexibla kraftverk. Vårt policydokument ger en första genomgång av  vinterpaktetes för- och nackdelar.

Publicerad december 2016

 

Orent spel kring förnybar energi i vinterpaket

Kommer EU-kommissionen att bromsa förnybara energikällor och tillåta nya kolsubventioner parallellt med COP22 i Marrakech? I det så kallade vinterpaketet (ett ”Jumbopaket” på åtta lagstiftningar) ägnar sig Juncker-kommissionen åt orent spel kring förnybara energikällor bakom en snygg kommunikationsretorik om egenkonsumtion och energimedborgare. Det här dokumentet går igenom på vilket sätt.

Publicerad november 2016