Om Jakop

Jakop Dalunde är Europaparlamentariker för Miljöpartiet. I EU-parlamentet ansvarar han för industri-, energi- och forskningsfrågor, är medlem i det utrikespolitiska utskottet och gruppledare för de europeiska Gröna i transportutskottet. Klimatfrågan står i centrum för Jakops politiska gärning. Industri, energi och transporter orsakar 80 procent av EU:s utsläpp. Därför har Jakop valt att arbeta med dessa sektorer,  där de verkliga förändringarna måste ske om vi ska klara klimatutmaningen.

Jakop har under sin tid i parlamentet varit huvudansvarig för den lag som utgör det första steget mot en europeisk klimatlag. Han har arbetat med att reformera EU:s utsläppshandel och drivit igenom en politik som kommer göra det lättare att ta tåget i Sverige och ut i Europa. Han har även förhandlat EU:s nästa forskningsprogram för de europeiska grönas räkning. Under diskussionerna i parlamentet lyckades han säkra över 430 miljarder kronor till klimatrelaterad forskning, vilket är 50 gånger mer än vad svenska staten lägger på forskning över huvud taget.

Det finns oerhört mycket kvar att göra. EU:s klimatåtaganden är helt otillräckliga om den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Ambitionerna måste höjas, och radikala klimatreformer implementeras. Därför kandiderar Jakop återigen till Europaparlamentet inför valet den 26 maj 2019.

 

Meriter och förtroendeuppdrag

Jakop är född i Stockholm den 2 februari 1984, och har länge engagerat sig politiskt. Mellan 2006–2008 var han ledamot i Grön Ungdoms förbundsstyrelse och styrelseledamot i Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad. Åren 2008–2011 var han språkrör för Grön Ungdom tillsammans med Maria Ferm.

Efter valet 2014 blev Jakop riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet. När regeringen ombildades i maj 2016 efterträdde han Peter Eriksson som ledamot av Europaparlamentet när denne blev minister. Idag är Jakop även medlem i Miljöpartiets partistyrelse.

Utanför partipolitiken har han tidigare arbetat hos fackförbundet Sveriges Ingenjörer, varit programchef på tankesmedjan Fores, och varit ledamot i styrelsen för Republikanska Föreningen. Han har även länge engagerat sig kyrkopolitiskt. 2011–2013 var han ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Stockholm och är idag vice ordförande i Katarina Församlings kyrkoråd.