Politik

Jakop arbetar i EU-parlementets utskott för transport och turism (TRAN) och utskottet för innovation, forskning och energi (ITRE). Därmed har han, tillsammans med resten av Gröna Gruppen, drivit flera stora gröna reformer som ser till att EU driver vass och ambitiös klimatpolitik och ställer om till hållbara transporter. Under mandatperioden har Jakop exempelvis arbetat för att det ska bli lättare att ta tåget ut i Europa, lagt grunden för EU:s första klimatlag och säkerställt att mer forskningspengar används till klimatinnovation.

Läs mer om Jakops hjärtefrågor i EU: