COP26: Var är vi nu, och vad kan vi förvänta oss av nästa fas av förhandlingarna?

  NY FAS I FÖRHANDLINGARNA – VAD KAN VI FÖRVÄNTA OSS Nu inleds nästa steg i klimattoppmötet i Glasgow. De tekniska förhandlingarna har inte lett särskilt långt, så nu är det dags för miljö- och klimatministrarna att försöka finna vägar framåt. Men var finns det egentligen gemensamma beröringspunkter mellan länderna? Och vilka frågor splittrar mest?  Läs mer…

Vägen mot ett globalt pris på koldioxid del 2 – Nationell och regional prissättning

Det här är del två av en serie om vägen mot global prissättning på koldioxid. Första delen fokuserade på global prissättning på koldioxid på FN-nivå med blicken på COP26 och redde ut skillnaden mellan handel med utsläppskrediter och handel med utsläppsrätter. I den här andra och avslutande delen kommer vi att fokusera på möjligheterna för Läs mer…

COP26: Det geopolitiska spelet

  I helgen började årets globala toppmöte om klimatförändringar, Conference of Parties, (COP) i Glasgow. Ledare och klimatförhandlare från nästan alla världens länder samlas nu för att bena ut de sista viktiga delarna av regelboken för att uppnå Parisavtalet (det handlar exempelvis om avtalets artikel 6, som kan läsas mer om här), säkerställa klimatfinansiering och Läs mer…