Ang tåginvesteringar

Tisdagen den 18 februari 2004 kom miljöpartiet överens med socialdemokraterna och vänsterpartiet om inriktningen på investeringar i järnvägar och vägar fram till 2015. Totalt fördelades 373,3 miljarder kronor.

 För investeringar på järnvägen finns 107,7 miljarder, till vägar 42,1 miljarder, till riktade trafiksäkerhetsåtgärder 4,9 miljarder och till specifika miljöåtgärder 3,0 miljarder. Även anslagen för drift, underhåll och bärighet ökas kraftigt vilket kommer ge ökad trafiksäkerhet och bättre bärighet på vägar i glesbygd.

När den moderatledda regeringen tillträdde 2006, så skars det kraftigt i dessa satsningar. Så det blir lite konstigt när Åsa Torstensson kritiserar bristen på tidigare satsningar.

12 thoughts on “Ang tåginvesteringar”

 1. Det e som vanligt med sossar o deras allianser… de e bra pa att fordela, men att AGERA det e en helt annan femma… Tror de flesta vanster allianser har en del att lara av var regering framforallt av Mats Odell som kan AGERA.

 2. Tunga argument Tobbe. Mats Odell har verkligen visat handlingskraftighet under 2007. Fortsätt säga det till dig själv 😉

  (Obs jag och Tobias är goda vänner privat)

 3. Detta är antingen okunskap eller ren lögn. Faktum är att den borgerliga regeringen tillför 1,2 miljarder kr extra utöver de anslag som den förra socialdemokratiska regeringen beslutade om till infrastruktursatsningar.

  Såväl väg som järnväg har fått mer pengar än vad den socialdemokratiska regeringen har beslutat om.

  Det vore bra om Jakop korrigerade sina sakfel i det ursprungliga inlägget.

 4. Henrik:

  Det stämmer att regeringen nu satsar mer (i kronor) än vad s+v+mp beslutade om 2004. Men 71 av de satsningar som beslutades om 2004 blev avbrutna eller uppskjutna, på grund av att kostnadsläget ökade med 20%.

  Vi i miljöpartiet hade hellre sett att mer pengar hade skjutits till, än att de satsningar som var planerade avbröts.

  I våra budgetmotioner har vi föreslagit satsningar på 3,3 miljarder mer årligen, än vad regeringen föreslår. Sammanlagt 4,5 mer årligen, än vad den ursprungliga överenskommelse med s+v+mp. (Då vi egentligen ville satsa ännu mer, men blev neddragna av s och v)

  Så jag far varken med okunskap eller ren lögn.

 5. Du pratar i blogginlägget om pengar, och att det skars kraftigt i dessa. Det är sakfel. 1,2 miljarder kr tillförs extra årligen, jämfört med den budget som ni lämnade efter er. Det du skriver är sakfel. Punkt.

  Att satsningar har fått strykas på foten beror givetvis på att den förra planen som S+V+MP lämnade efter sig var helt orealistisk. Att ni nu i opposition vill lägga till mer pengar är helt irrelevant. Det som räknas är det som ni gjorde när ni satt vid makten, och den underfinansierade plan som den nuvarande regeringen fick ta över.

 6. Under sommaren 2006, så kom Banverket fram till att den Framtidsplan, som antogs 2004 inte skulle räcka. Detta inte för att den skulle varit underfinansierad, utan för att kostnadsläget hade förändrats med 20% på grund av ökade råvarupriser och löner i bygg-sektorn.

  Hade det varit vi, och inte den moderatledda regeringen, som lagt 2006s höstbudgetproposition, så hade vi tillsagit de extra pengar som krävdes för att ro hem hela paketet. Istället valde den moderatledda regeringen att sänka skatten, och skära bort 71 projekt från Banverkets Framtidsplan.

  Och ang än tidigare satsningar, så sitter jag nu och letar efter moderata skuggbudgetmotioner för 2002-2006. Då kan vi se om det satsade mer där.

  Jag är väldigt skeptisk till att jag kommer hitta större järnvägssatsningar där.

 7. Jag hörde av mig till moderaterna, och bad om deras skuggbudgetar, med fokus på trafikinvesteringar. Detta är vad jag fick tillbaka:

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GS02T464

  Motion 2004/05:T464
  Vägar för ny kommunikationspolitik

  ”Alla prognoser tyder på att trafiken på våra vägar kommer att fortsätta att öka kraftigt. De svenska vägarna är i ett mycket dåligt skick på grund av nedskuret och försummat underhåll de senaste åren. Viktiga investeringar har uteblivit och skjutits på framtiden till skada för landets tillväxt. Det är därför nödvändigt att så fort som möjligt få igång nödvändiga investeringarna. Järnvägarna får en alltför stor andel av investeringarna i förhållande till vägarna”

  Detta är alltså en kommentar till Framtidsplanen som s+v+mp tog 2004, där moderaterna säger att det satsas för mycket på järnvägen.

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GS02T437

  Motion 2004/05:T437
  Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  I denna motion om utgiftsområde 22, så föreslås inga förändringar i järnvägssatsningar, däremot minskade anslag till Banverkets administration på 65 000 000 och till Järvägsstyrelsen på 10 000 000.

  Men det sägs absolut ingenting om att det skulle satsas för lite på själva järnvägarna. Snarare tvärt om.

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02T604

  I samma motion, fast för 2005/06 så finns ungefär samma sak. Mer till vägar, mindre till administration för Banverket och dyl. Men inte ett ord om att järnvägssatsningarna skulle vara för små, eller underfinansierade.

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02T560

  Motion 2005/06:T560 Transportpolitiska frågor

  Denna motion går till hälften ut på att det måste satsas mer på vägarna. Resten handlar om flyget och lastbilar.

  På slutet nämns kollektivtrafiken och järnvägar. Men det som tas upp är konkurransutsättning och privatiseringen. Inte ett ord om större satsningar.

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GR02T530

  Motion 2003/04:T530 Infrastruktur

  Ur inledningen:

  ”Alla prognoser tyder på att trafiken på våra vägar kommer att fortsätta att öka kraftigt. Socialdemokraterna väljer dock att blunda för de konsekvenser som den ökade trafiken kommer att få genom ökad belastning, hårdare slitage och sämre trafiksäkerhet.

  De svenska vägarna är i ett mycket dåligt skick på grund av nedskuret och uteblivet underhåll de senaste åren. Viktiga investeringar har uteblivit och skjutits på framtiden till skada för landets tillväxt. Det är enligt vår mening angeläget att så fort som möjligt få igång de nödvändiga investeringarna.

  Avregleringen av persontrafiken på järnväg är en utveckling i rätt riktning och har avslöjat de brister som monopolföretaget SJ uppvisat. Avregleringen måste fullföljas för att järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft skall kunna öka. Konkurrens mellan olika järnvägsföretag skall råda. Järnvägstrafiken kan då utvecklas på marknadsmässiga villkor och bli mer kundanpassad och effektiv.”

  Alltså: Satsa mer på vägar, och privatisera järnvägen. Ingenting om ökat budgetutrymme för järnvägen.

  Jag är föga förvånad.

 8. ”Under sommaren 2006, så kom Banverket fram till att den Framtidsplan, som antogs 2004 inte skulle räcka. Detta inte för att den skulle varit underfinansierad, utan för att kostnadsläget hade förändrats med 20% på grund av ökade råvarupriser och löner i bygg-sektorn.”

  Alltså var den underfinansierad. Vad man föreslår i opposition är ointressant. Det man bedriver i regeringsställning är hard facts, och det som ni lämnade efter er var en investeringsplan som inte var finansierad. Den borgerliga regeringen tillför därför 1,2 miljarder kr extra per år och ännu mer satsningar kommer i höstens budget. Att den borgerliga regeringen skär ner, som du hävdade i ditt inlägg, är fortfarande ett sakfel.

  En annan pikant detalj från den investeringsplan som Miljöpartiet röstade för är ju att Förbifart Stockholm ingår. Men det kanske du har ett bra svar på…

 9. Framtidsplanen var inte underfinansierad när den antogs, 2004. Det var inte förräns under sommaren 2006 som det framgick att pengarna inte skulle räcka till. Och då ville vi skjuta till mer pengar, men den moderatledda regeringen valde att istället skära i satsningarna.

  Och jag håller verkligen inte med om att skuggbudgetarna inte spelar roll. Du kan aldrig anklaga ett parti att ha satsat för lite i en budget, om du inte själv satsar mer i skuggbudgeten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *