Om Miljöpartiet, Europas framtid och behovet av konstruktiv EU-kritik

Miljöpartiets politik har alltid varit gränslös. Solidaritet med alla världens människor har sedan partiets grundande varit en av våra tre grundpelare, tillsammans med solidariteten med kommande generationer samt solidariteten med djur, natur och det ekologiska systemet. Den gröna idéströmningen är global – internationellt samarbete, öppnare gränser och ömsesidigt kunskapsutbyte mellan kulturer är självklara delar av Läs mer…

I Dagens Arena om SD och EU-parlamentet

Jag och Erik Scheller skriver i Dagens Arena om EFD -Sverigedemokraternas tilltänkta partigrupp i EU-parlamentet – och den politik de för. I kontrast till EFD vill vi att det finnas ett barnperspektiv när barn söker asyl, att man ska ha rätt till tolk i domstolsförhandlingar och EU att värna de mänskliga rättigheterna för alla, även HBT-personer.

Om katastrofen vid Lampedusa och att EU måste upprätta lagliga vägar till Europa

Främlingsfientliga vindar över Europa, inte minst i Ungern, Grekland och Italien, verkar för att ytterligare försvåra för människor att söka sig ett bättre liv. Dessa åsikter behöver bemötas. Vi som vill se ett öppet och humant Europa måste höja våra röster. EU måste inleda ett seriöst arbete om att öppna lagliga vägar till Europa. Hur Läs mer…

Mitt tal på manifestationen mot terror i Irak

Lördagen den 17e oktober arrangerade Svensk-Irakiska Föreningen manifestationen Irakier mot Terror – Solidaritet med Iraks minoriteter på Sergels Torg. Jag fick äran att representera de Gröna, och här är talet i sin helhet: En av största politiska upplevelser jag har varit med om var den stora demonstrationen mot Irak-kriget 2003. Över hundratusen människor tågade Stockholm Läs mer…