De Gröna – konservativa och sosseanpassande nationalstatskramare?

På ledarplats i dagens DN resoneras det kring gårdagens omsvängning i de Grönas syn på EU-utträde för Sverige.

Som anledning bakom beslutet lyfts som vanligt upp att det skulle handla om en anpassning till socialdemokraterna. Det stämmer fortfarande inte, frågan om EU-utträde har aldrig varit central i samtal med sossarna.

Detta på grund av att EU-utträdet har varit en principfråga, snarare än en realpolitisk fråga att driva i en regeringsförhandling. Om vi istället ska göra oss en lista på de de frågor som vi under förra mandatperioden faktiskt har drev aktivt och som sossarna motsatte sig så Per Nuders röda blod kokade:

 • Tillfällig amnesti i asylrätten
 • Anslagen till lokala antidiskrimineringsbyråer tredubblade från 4 till 12 miljoner/år
 • Höjda anslag till SFI
 • Antidiskrimineringsklausuler i offentlig upphandling
 • Grön skatteväxling
 • Investeringsstöd för att byta ut oljepannor mot pelletsbrännare
 • Trängselavgifter
 • Flygskatt
 • Generell sänkning av arbetsgivaravgifter för småföretag
 • Sänkt förmånsbeskattning för miljöbilar
 • Sänkt skatt på förnyelsebara drivmedel
 • Pumplagen som tvingar alla stora och medelstora mackar att ha pumpar för förnyelsebara drivmedel
 • 2:1-principen i infrastuktursatsningarna, dubbelt så mycket pengar till järnväg som till motorväg
 • Byggandet av Botniabanan
 • Friåret
 • Barntillägg i studiemedlen
 • Höjd lägstaersättning i föräldraledigheten
 • Kraftigt höjda anslag till kvinnojourer för att stötta offer för våld i nära relationer
 • Avvecklad pälsdjursuppfödning genom skärpta krav i djurskyddslagen
 • Stora bantningar i försvaret, och omställning från invasionsförsvar till insatsförsvar

Alla dessa frågor fick vi till slut igenom, inte illa för ett parti på 4%. Och sedan de fått verka och ge resultat har sossarna snarare anpassat sig till oss. Många andra liknande och nya frågor kommer vi driva hårt mot socialdemokraterna i kommande samtal. Även om det nog kommer bli lättare denna gång, på grund av deras anpassning.

I DNs ledare så tas det också upp att de Grönas EU-kritik grundar sig på att vi skulle vara ”mer konservativa och nationalstatsromantiska”.  Känns som att den benämningen passar bättre på sossarna, om ”Mp-anpassande” läggs till.

De Gröna är snarare riksdagens mest moderna, progressiva och internationalistiska parti. Vi är de som visar starkast solidaritet med människor i resten av världen och kommande generationer, genom att erbjuda en för Sveriges medborgare kortsiktigt sett stundvis besk medicin.

Vi är de som prövar nya modeller och kastar gamla konventioner i papperskorgen. Vi är de som blickar framåt, och bortom nationalstatskonstruktionen Sveriges gränser.

1 thought on “De Gröna – konservativa och sosseanpassande nationalstatskramare?”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *