Om miljöbilsmyten på DN Debatt

Idag skriver jag och Maria Ferm på DN Debatt om miljöbilsmyten, med anledning av vår motion till partiets kongress nu i helgen.

DN Debatt tog in 2300-teckensversionen, som nu ligger uppe på nätet.

Vi skrev också en längre version, här är den:

Miljöpartiet de gröna har varit miljöbilspartiet nummer ett i Sverige. Genom statligt stöd till etanolproduktion och etanolbilar, lagen om att alla mackar måste erbjuda alternativa drivmedel och en rad andra politiska styrmedel har tusentals svenskar uppmuntrats att köpa en så kallad miljöbil. Sverige är tillsammans med Brasilien världsledande inom alternativdrivmedel.

Alltihop skulle vara en ren solskenshistoria om det inte vore för en liten detalj. Det finns inga miljöbilar.

Grön Ungdom kommer på Miljöpartiet de Grönas kongress i veckan att motsätta sig förslagen om att den som byter sin gamla bil mot en ”miljöbil” får pengar av staten. Detta gör vi av två skäl:

För det första saknas idag och inom överskådlig tid hållbara alternativ till fossila fordonsbränslen för bilar.

Flytande biodrivmedel som etanol och biodiesel finns idag ute på marknaden i ganska stor skala, men kommer inte att kunna täcka mer än några procent av världens totala behov av transportbränsle eftersom marken inte på långa vägar kommer att räcka till att odla både biogrödor och mat. Dessutom frigörs stora mängder koldioxid när gräs- eller skogsmark omvandlas till odlingsarealer för biogrödor, vilket gör att detta bränsle knappast kan anses helt ”rent”.

Alternativ som biogas- och elbilar är bra mycket bättre, men enligt regeringens prognoser kommer endast någon enstaka procent av energin inom transportsektorn utgöras av el eller biogas år 2020.

För det andra är det en ytterst smutsig historia att tillverka en bil. En stor del av bilens totala utsläpp under ”livscykeln” sker just under tillverkningen. Därför är det långt ifrån säkert att klimatet tjänar på att människor byter sin gamla smutsiga bil mot en något mindre smutsig.

Skrotningspremien kommer att leda till en situation där konsumenten väljer att köpa ny bil istället för att välja att åka mer kollektivt eller köpa en cykel. Detta gynnar inte klimatet.

Sanningen är att utsläppen från transportsektorn i Sverige ökat stadigt varje år sedan 1990, om vi bortser från de senaste årens finanskris. Trots bränslesnålare motorer och ökad andel etanol och biodiesel i tanken stiger utsläppen hela tiden. Alla klimatvinster som görs när vi byter bränslet äts upp av den ständigt växande bilparken. Fler ”miljöbilar” leder inte till minskade utsläpp.

Vi är medvetna om att många på framförallt landsbygden kommer att behöva bilen under ett antal år framöver. Vi är därför mycket positiva till det så kallade konverteringsstödet – stöd till att bygga om bensinbilar till bilar som kan drivas av alternativa drivmedel. Alternativ som etanol, biogas eller elbilar ska framför allt användas där det inte är möjligt att bygga tåg eller annan kollektivtrafik eftersom tillgången inom överskådlig tid kommer att vara begränsad.

Målet för svensk energi- och transportpolitik måste vara att minska utsläppen. Inte att folk ska köpa fler bilar som släpper ut lite mindre koldioxid än de gamla. Klimatet bryr sig inte om hur många miljöbilar som kör på vägarna. Klimatet bryr sig bara om hur mycket växthusgas som släpps ut.

Det är inte bilen som är problemet utan bränslet, brukar de borgerliga partierna säga. Det är ett uttalande som har väldigt lite med verkligheten att göra. Teoretiskt sätt går det kanske att tillverka ekologiska bilar av naturliga råvaror som drivs av ett helt miljövänligt bränsle. Men att enbart sätta sin tilltro till snabba tekniska innovationer och bara hoppas på det bästa är naivt. När våra barn och barnbarns framtid står på spel så måste vi vara realistiska.

Motorvägspartierna i regeringen brukar framhålla bilen som den viktigaste av frihetssymboler. Så fort någon ifrågasätter normen om att alla ska sitta i varsin tvåtons plåtlåda och svettas börjar det ropas om tagelskjorta och självspäkning. Samtidigt så orsakar vårt bilberoende samhälle klimatförändringar som riskerar frihetsberöva miljontals människor över hela världen. Medan vissa hellre kämpar för friheten att slippa ta bussen till jobbet så kämpar vi gröna för kommande generationers frihet att leva i ett drägligt klimat.

Grön Ungdom har naturligtvis inga principiella invändningar mot bilen. Problemet är att nästan alla bilar som tillverkas idag orsakar enorma utsläpp av växthusgaser, både vid tillverkningstillfället och när drivmedlet förbränns. Även om delar av samhället även i framtiden kommer vara bilburet så vet vi samtidigt att det finns utmärkta alternativ till bilen, särskilt i störstadsregionerna. Alternativ som är miljövänligare, snabbare, effektivare, vackrare och bekvämare. Vi förstår inte varför en politik för fler snabbtåg, spårvagnar, tunnelbanor, spårbilar, bussar och cyklar istället för fler motorvägar skulle innebära sänkt livskvalitet.

Att allianspartierna vill framstå som gröna utan att bry sig ett dugg om att minska utsläppen är inte förvånande. Men om inte ens miljöpartiet vågar driva en transportpolitik som verkligen leder till minskad klimatpåverkan, vem ska då göra det?

Det är inte genom att fega ur och anpassa oss till våra politiska motståndares retorik som vi gröna vunnit trovärdighet. Det är genom att rakryggat stå för en politik som leder framåt – mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöbilspolitiken har nått vägs ände. Grön Ungdom kommer på Miljöpartiet de grönas kongress i veckan att motsätta sig förslagen om skrotningspremier och miljöbilspremier. Vi vill också att Miljöpartiet motsätter sig statligt stöd till bilindustrin samt att inga nya motorvägar byggs.

9 thoughts on “Om miljöbilsmyten på DN Debatt”

 1. Förstår mig nog inte på politik – men har alltid hållt MP för hederliga och noggranna med att kolla fakta – men nu har ni allt fått en liten skamfläck…

  Visst – det finns inga bilar som är BRA för miljön – så visst – det finns inga miljöbilar. Men det finns heller ingen matproduktion, ingen textilproduktion, ingen husproduktion etc som är BRA för miljön. Ska man följa er logik ska vi också sluta att tala om miljömat, miljöhus, miljöbomull etc. Och visst – gör gärna det – men var i så fall konsekventa.

  Tillverkningen av en bil står för endast 10-15 % av en bils totala koldioxidutsläpp (http://www.bren.ucsb.edu/research/documents/hybrid-ice_final.pdf). Det betyder att om du köper en ny bil idag så har du sparat in hela tillverkningsutsläppen efter endast 2-3 år – om du köper en fossilbil. Köper du en förnybart driven bil så går det ännu fortare. För att inte tala om hur mycket bättre de nya bilarna är vad gäller utsläpp av partiklar, NOx, och allehanda cancerogena ämnen.

  Förr var det bra att lappa och laga och behålla så länge som möjligt. För en så smutsig teknik som bilen gäller inte det – ny är bättre!

 2. ”Men det finns heller ingen matproduktion, ingen textilproduktion, ingen husproduktion etc som är BRA för miljön. Ska man följa er logik ska vi också sluta att tala om miljömat, miljöhus, miljöbomull etc. Och visst – gör gärna det – men var i så fall konsekventa.”

  När hörde du oss senast prata om miljömat, miljöhus eller miljöbomull?

 3. Kan ha förväxlat GU med MP, medges.

  Men varför ge sig på miljöbilar, när stöden till ”miljövänlig” mat och ”miljövänligt” byggande är långt större. För att inte tala om att diesel får 9 miljarder i stöd varje år… Sila inte myggen när ni sväljer kamelerna!

 4. Större delen av alla bilresor som görs idag skulle kunna ske på andra sätt. Dit ska vi rikta resurserna.

  Det du kallar ”miljövänligt mat och byggande” finns det inget alternativ till, annat än att svälta eller frysa.

 5. Om mp inte var så hårt knutna till s hade vi kunnat ha en miljövänlig kollektivtrafik på gatorna i Stockholms innerstad och inte bara energislösande, bullrande etanol, – biogas-, och dieselbussar.
  Nu bygger alliansen cityspårväg (från början ett MP-förslag)och tvärbana och ställer i utsikt ett helt nytt modernt, avgasfritt energisnålt spårvägssystem i innertstaden.
  Tänk efter – vad hände under mp+s regimen ?
  Inte ett enda eldrivet fordon tillkom på innerstadens gator där miljön är som sämst !
  Däremot köptes 200 bullrande diselbussar in. S och mp kallade bussatsningen ”Den största kollektivtrafiksatsningen sedan T-banan !!
  S är benhårda motståndare till alla typer av eldriven kollektivtrafik på innerstadens gator och driver en ren 1960-talstrafikpolitik där bullrande bussar, stora motorleder och tunnelbana tycks vara de enda alternativen.
  Och detta parti är mp allierat med !?

 6. Helt enig i att alla onödiga resor o transporter ska bort. Men det blir ändå alldeles för många resor o transporter kvar som måste göras med olja – om vi inte bejakar miljöbilarna. Att stoppa miljöbränslena innebär bara att du banar väg för oljesand och coal-to-liquid.

  Vi behöver resa o transportera smartare – inga resor i tomme, energieffektivare – inte 2 ton plåt/person, men vi behöver också byta ut resterande bränslen. Så snälla – låt inte din dröm om det totalt billösa samhället leda oss till ett samhälle med kol-diesel och tjärsandsolja. Det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt och BÅDE minska bilkörande OCH byta bränsle.

 7. Vi har i Sverige bitit oss fast vid förbränningsmotorer och kallar bränsleslukande bilar som går på etanol från Brasilien för ”miljöbilar”.
  God Natt !

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *