Förbud är inte liberalt

Maria Wetterstrand: Idag har folkpartiet tagit sin anti-liberala politik ett steg längre när deras skolpolitiska arbetsgrupp föreslår förbud mot att ämnesundervisning bedrivs på elevernas modersmål i grundskolan. Det liberala vore att låta skolor välja själva, utifrån sina förutsättningar. Men som vanligt med folkpartiet, så vet Major Björklund vad som är bäst för din skola.