Problemen med Cap & Trade

Story of Stuff-gänget har gjort en ny film om cap & trade, handel med utsläppsrätter. Filmen verkar inte går att embedda, men går att se här. De angriper egentligen inte själva grunderna i systemet, utan snarare bristerna i utformningen av det europeiska och det kommande amerikanska. Ett system med full auktionering, inga flexibla mekanismer  och andra Läs mer…