Rödgrön vinst i socialt entrepenörskap

Idag deltog jag i Politikerutmaningen i socialt entrepenörskap, som ägde rum i Entrepenörskyrkans. Andra deltagare var bland andra riksdagsledamöterna Maryam Yasdanfar (s) och Sofia Arkelsten (m) och Karin Pilsäter (fp). På 15 min skulle vi blockvis brainstorma fram ett nytt social företag och pitcha det för juryn. Såhär skriver Nya Affärer om vårt rödgröna förslag: Först Läs mer…

Rödgrön presskonferens om ungdomsarbetslösheten

Imorse deltog jag i en presskonferens i det nya rödgröna valcentret tillsammans med Jytte Guteland (SSU), Ida Gabrielsson (UV), Maria Wetterstrand (MP), Lars Ohly (V), och Mona Sahlin (S). Vi pratade om hur vi ska lösa den katastrofalt höga ungdomsarbetslösheten som vi har i Sverige idag. 30% är inte okej! Aftonbladet rapporterar här.

Öppna gränser ger ett rikare samhälle

Skriver nyhetsbrev om att öppna gränser ger ett rikare samhälle: Arbetskraftsinvandringen är ett utmärkt exempel för detta, då arbetsmarknaden tyvärr ofta betraktas som ett nollsummespel. Om människor utifrån får svenska jobb, så skulle det innebära att svenskar blir arbetslösa. Den enes bröd skulle vara den andres död. Men faktum är att kristiderna till trots så Läs mer…