Göran Rosenberg om Bildt

Som en paus i den visserligen rätt intressanta, men ändå fåniga debatten om huruvida Bildt får blogga eller inte, så skriver den alltid skarpa Göran Rosenberg i DN om hur Bildt förbrukat sittt politiska förtroendekapital genom att sälja sin prestige och dörröppnarförmåga till högstbjudande företag i högst tvivelaktiga branscher: Det var till två sådana företag, Läs mer…

Patrik om att söndra och härska

Patrik Petterson, blivande teolog, skriver ofta vackert och pricksäkert om livets mysterier på sin blogg. Här följer några av hans tankar om söndrandet och härskandets logik i sin helhet: Att härska genom att söndra är ett väl beprövat recept, som inte har gått ur tiden. Det användes framgångsrikt, av Belgien i Afrika, av Spanien i Läs mer…