2 thoughts on “Folkpartiet och demokrati går inte ihop”

  1. Maria Leissner JO-anmäldes nyligen av 70 % av romerna. Maria Leissner JO-anmäls av Sveriges romer för underlåtenhet att besvara allmän förfrågan om offentlig handling, underlåtenhet att lämna ut offentliga handlingar enligt den grundlagsskyddade Tryckfrihetsförordningen, samt felaktiga och ifrågasatt kränkande uttalanden i TV och Radio.

    Anmälans diarienummer: 6558-2008

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *