COP 15 Dag 2 – Sverige måste ta avstånd från ”den danska texten”

PRESSMEDDELANDE 2009-12-08 GRÖN UNGDOM Grön Ungdom: Sverige måste ta avstånd från ”den danska texten” Brittiska The Guardian rapporter om att ett utkast på förhandlingsdokument från de rika länderna har läckt ut. Dokumentet kallas ”den danska texten”, och innbär ett kraftigt steg från hittils ingångna avtal och frångår principen om gemensamt, men differentierat ansvar för rika Läs mer…