Uppdelningen mellan rätt och fel är falsk

Ibland säger vissa att ideologiernas tid är förbi. Att den traditionella konflikten mellan höger och vänster är över. Jag tycker på sätt och vis att det stämmer, men också att det är missvisande. Den tid som är över 1800-talsideologiernas. Konflikterna mellan individ och kollektiv, mellan arbete och kapital och mellan frihet och rättvisa är inte Läs mer…