Sälj SAS!

SAS presenterar i dag ett katastrofalt resultat och flera röster höjs om att staten bör sälja sina aktier i företaget. Miljöpartiet de Gröna har länge förespråkat försäljning och idag skriver Karin Svensson Smith en ytterst välargumenterad debattartikel på Svds Brännpunkt med två huvudargument: Våra skäl till detta rör dock vad vi gröna uppfattar som grundläggande Läs mer…