EU:s miljardsatsning på fossilgas – Vad innebär egentligen PCI-listan?

Igår röstade Europaparlamentet nej till vårt gröna förslag om att stoppa EU-stöd till 32 fossila gasprojekt. Projekt som totalt omfattar en budget på 29 miljarder euro – alltså nästan 300 miljarder kronor. Men vad handlar detta egentligen om och vad är argumentet för och emot PCI-listan? Det tänkte jag nu reda ut.

Det vi har röstat om är den så kallade PCI-listan. PCI står för “Projects of common interest” eller på svenska “projekt av gemensamt intresse”. Syftet är att stödja investeringar i infrastruktur som inte bara ett enskilt medlemsland har intresse av – utan hela EU. Exempel på  detta kan vara sammanlänkningen av Baltikum till resten av EU:s energisystem eller projektet i Biscayabukten som länkar samman Spanien och Frankrike. Detta görs genom att länka samman energiinfrastruktur i EU så att energi kan köpas och säljas över nationsgränser. 

Vartannat år presenterar kommissionen förslag på ny PCI-lista. den första PCI-listan presenterades 2013. Nu röstar vi alltså om den fjärde PCI-listan.

PCI-listan är i grunden en god idé. Det är bra att vi i EU samarbetar om infrastruktur som sträcker sig över nationsgränser. Det är en av grunderna för en europeisk förnybar elmarknad. Vi gröna driver frågan om dekarbonisering och krav på stopp för fossila subventioner för EU. Det är därför en av grunderna i vår position kring PCI-projekten. Vi gröna vill bygga ut den förnybara infrastrukturen – och inte överinvestera i fossilgas som vi sedan måste fasa ut.

Varför då? 

Vi har flera skäl till varför vi protesterar mot kommissionens förslag:

  • Client Earth menar i en rapport de producerat att ytterligare investeringar i gasprojekt inte är i linje med Parisavtalet. PCI-listan går på det sättet stick i stäv med Kommissionen Gröna giv.
  • EU har idag stora överskott på gasinfrastruktur. Ytterligare investeringar i gas innebär att infrastrukturen antingen kommer användas under hela livslängden och släppa ut enorma mängder växthusgaser i 50 år eller att den stängs ner i förtid och miljarder av skattemedel kommer ha slösats bort i onödan. Detta lyfts också fram av Global Energy Monitor
  • Enligt en ny studie från Artelys så är de flesta av de 32 gasprojekten från den fjärde listan oviktiga från security of supply och kommer innebära överinvestering i gasinfrastruktur på tiotals miljarder euro. Kommer projekten med på PCI-listan möjliggörs projekten också finansiering av offentliga medel.
  • Nya satsningar på fossilgas skapar dessutom osäkerhet på marknaden som tränger undan investeringar i förnybar energi, vilket är direkt dålig för den omställning vi behöver på energisektorn

Det vi i Europaparlamentet röstade om igår den 12/2 var vår gröna protest mot EU-kommissionens förslag om den fjärde PCI-listan. Orsaken till vår protest var att listan innehåller 32 fossilgasprojekt.

Av de svenska ledamöterna i Europaparlamentet så röstade C, L, M, KD och SD nej till vår protest. Vi tre Miljöpartister röstade tillsammans med vår partigrupp ja. V och två av S-ledamöter röstade också för protesten. Tre av S-ledamöterna lade ner sina röster.

Blir den tredje listan gällande om parlamentet hade röstat igenom protesten?

Den tredje listan hade gällt tills dess att kommissionen presenterat en ny lista, vilket de hade behövt göra. 

Vår protest mot listan görs under något som heter regel 111(4) och omfattar en förfrågan att kommissionen ska ta fram en ny PCI-lista med hänvisning till regel 111(4). Kommissionen kan ensamma bestämma att de inte presenterar en ny lista. Den tredje listan skulle, om vår protest röstats igenom, gällt tills dess att kommissionen återkom med en ny lista.

Värt att nämna att även om den tredje listan är sämre än de fjärde listan, så finns det en rad gasprojekt från den tredje listan som följer med till den fjärde listan. Dessutom tillkommer en flera helt nya gasprojekt i den fjärde listan, som inte fanns med i den tredje. Vår enda chans att få bort alla gasprojekten från listan hade varit att stoppa den fjärde listan och tvingat kommissionen om att ta fram en ny, fossilfri fjärde lista.

Därför är vi så besvikna på att C och L inte stöttade oss i att fälla den fjärde PCI-listan.

Men kampen fortsätter. Vi gröna kommer arbeta hårt för att inte en enda euro ska gå till i subventioner till fossilgas. Våra skattemedel måste gå till 100% förnybart. Alla satsningar som vi gör från och med nu måste vara Paris-kompatibla.

Det är vad vi gröna kämpar för.

För er som vill läsa mer om detta finns det bra information på länkarna nedan 

CAN Europe http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1882-the-phasing-out-of-fossil-gas-should-have-started-today

Guardian https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/12/eu-accused-of-climate-crisis-hypocrisy-after-backing-32-gas-projects

Forbes https://www.forbes.com/sites/davekeating/2020/02/12/despite-phase-out-pledge-eu-will-continue-to-fund-gas-projects/#5bf58ca5149b

Miljöpartiet i SVD https://www.svd.se/mp-oacceptabelt-att-eu-satsar-pa-fossilgas