En seger för ett fritt internet

Den 5 juli röstade EU-parlamentet om copyright-direktivet. Jag röstade i likhet med en knapp majoritet av ledamöterna nej till att låta förslaget gå vidare i dess nuvarande form. Slutresultatet blev att 278 ledamöter röstade för förslaget, 31 avstod och 318 röstade emot. Ett viktigt beslut för att värna ett fritt internet. Upphovsrätten måste anpassas till Läs mer…

Vad är upphovsrätt?

Citat Fridholms politiska ordbok: Upphovsrätt: När vi skyddar förlag och mellanhänder för att de skall slippa anpassa sig efter samhällets utveckling, och så att de kan fortsätta skinna de som faktiskt skapar kulturen. För att vi bestämt oss för en affärsmodell med exemplarförsäljning av begränsade licenser, trots att den hindrar kunskaps- och kulturspridning och gör Läs mer…