Tio år av utsläppsfusk

licence-to-pollute-3Året var 2006. Det var då kalifornienbördige James Robert Liang, ingenjör hos VW i USA och bosatt i Wolfsburg i Tyskland mellan 1983 och 2008, insåg att han och hans kolleger inte skulle lyckas konstruera en dieselmotor som fyller utsläppskraven för avgaser. I stället utvecklade de programvara som lurar testresultaten. Det medgav Liang i ett förhör med det amerikanska justitiedepartementet nyligen, efter att ha ställts inför rätta för fusket i USA.

När vi i Europaparlamentet nu har nått halvvägs med utredningen av hela fuskprocessen står det klart att den stora skillnaden mellan diesel NOx-utsläpp i verklig körning och de gränsvärden som fastställs i lagen var känd i nästan ett årtionde.   Det var amerikanerna som avslöjade fusket med avgasutsläppen, inte Europa. Man kan förstås säga att det ligger i amerikanernas intresse att gå emot den europeiska bilindustrin och skydda sin egen, medan EU genom att låta fusket fortgå skyddade sin egen bilindustri. För klimatet spelar det en mindre roll. Det hela kan dessutom ha skett med de klimatansvariga EU-topparnas goda minne.

Under Europaparlamentets pågående session i Strasbourg godkände vi Europaparlamentariker med bred majoritet delårsrapporten från det utskott (EMIS) som utreder fusket med avgasutsläppen. Utredningarna visar att det är allt mer sannolikt att de som ansvarar för bilindustrin vid EU-kommissionen medvetet blundade när de ställdes inför bevis som borde ha väckt deras misstankar och lett till fortsatta undersökningar. I USA, där myndigheterna hade samma information om de massiva skillnaderna i utsläppen, men inga konkreta bevis på manipulationsanordningar, började man ändå utreda. Och gjorde det så effektivt att VW slutligen var tvunget att erkänna sitt bedrägeri.

Det är beklagligt att EU-kommissionen och medlemsstaterna inte har handlat med samma beslutsamhet. Och att de fortsätter att obstruera. Det är oacceptabelt att EU-kommissionen förhindrar utskottets utredning genom att vägra lämna ut dokument som t ex mötesprotokoll. Flera tidigare nationella ministrar från t ex Italien och Frankrike har tackat nej till att bli utfrågade i utskottet. Vi behöver veta vilket ansvar medlemsstaterna och beslutsfattare i EU har haft i att bilindustrins fusk har kunnat pågå i EU.

Om vi ska kunna återupprätta konsumenternas förtroende efter skandalen måste reglerna för godkännande av dieselmotorer vara vattentäta, med större EU-tillsyn och tillsynsbefogenheter. Vi måste se till att nya miljöskandaler av samma kaliber förhindras.

Även beslutsfattare i Sverige har varit medvetna om fusket utan att agera. Annie Lööf har fortfarande inte kunnat ge ett uttömmande svar till varför den borgliga regeringen inte reagerade.

Läs mer om utredningen på gröna gruppens sajt för Dieselgate/VW-gate:

http://dieselgate.greens-efa.eu/1-year-dieselgate-15937.html