”MP behöver inte mer av intern konflikt”

Debattartikel i Svenska Dagbladet 12.7.2016

Att kräva att Miljöpartiet ska lämna regeringen för att stoppa Vattenfalls kolförsäljning, blir en tankevurpa och skulle inte förbättra någonting. Vi behöver samla oss nu och fortsätta att arbeta tillsammans.

I maj, för knappt två månader sedan, höll Miljöpartiet kongress. En självklar fråga för alla kongressombud och partiledningen var att diskutera partiets politiska utveckling, regeringsmedverkan och ställningstaganden i svåra frågor. Något jag kan konstatera är att det fanns ett mycket starkt stöd från kongressen för att Miljöpartiet fortsatt ska ingå i regeringen. Då finner jag det ytterst märkligt att enskilda ledamöter går ut och driver en helt annan linje, tvärtemot kongressens vilja, som i debattartikeln på SvD Debatt.

Det vi behöver nu är inte mer av intern konflikt eller personliga ultimatum, utan se hur vi konstruktivt kan arbeta framåt så att vi kan förverkliga så mycket som möjligt i regeringsställning. Vi har en historisk utmaning framför oss. Vi behöver ställa om samhället och göra det mer hållbart, se till att varje generation får bästa möjliga start och utbildning och vi behöver förbättra etableringen av nyanlända och se till att alla i Sverige kan delta i det gröna samhällsbygget. För att åstadkomma det behöver vi jobba gemensamt.

De svåra frågorna har fått ett stort utrymme i såväl intern som extern debatt, men jag tänker ändå passa på att påminna om alla de saker som blivit verklighet, eller är på väg att bli det, med Miljöpartiet i regering.
Sedan valet 2014 har Miljöpartiet, som en del av regeringen, åstadkommit många saker, varav detta är några:

• En klimatlag som fått bred uppslutning över blockgränserna.

• En energiöverenskommelse som innebär en kraft utbyggnad av förnybara energi och som säkerställer en utfasning av kärnkraften.

• Återanställning av 13 000 personal i skolan och minskade barngrupper i förskola och på fritids.

• Statliga insatser för att höja lärarnas löner.

• Uppsägning av Saudiavtalet.

• 4 miljarder till FN:s klimatfond.

• Den största satsningen någonsin på naturskydd, med över hundra nya naturreservat.

• Ett skydd av Ojnare på Gotland.

Det finns en stark parlamentarisk majoritet i Sveriges riksdag för en försäljning av Vattenfalls kolgruvor i Tyskland. Att i det läget kräva att Miljöpartiet ska lämna regeringen i syfte att motverka en försäljning blir en tankevurpa och skulle inte förbättra någonting. Det långsiktiga politiska målet när det gäller klimatpolitiken är att så mycket kol som möjligt ska stanna i marken.

Att få till stora satsningar på uppköp och annulleringar av utsläppsrätter, som flera tunga miljöforskare nu applåderat, är långt bättre som politiskt resultat för att uppnå slutmålet än att ställa sig utanför beslutsfattandet.

Den svenska regeringen gör sammanlagda miljö- och klimatsatsningar på 4,5 miljarder per år, lågt räknat. Det är stöd till solceller, för energieffektivisering, järnvägsunderhåll, kollektivtrafik på landsbygd, elbussar, stadsmiljöavtal, klimatklivet, satsningar på miljöteknik och inte minst klimatbistånd på 500 miljoner per år. Det här är angelägna och bra politiska framgångar. Min förhoppning är att debattörerna vill fortsätta vara med och åstadkomma dessa viktiga politiska förändringar, inte ställa sig vid sidan om.

De stora utmaningar vi står inför kräver att en politik för grön omställning nu, vi kan inte fördröja förbättringar i hopp om bättre val längre fram. Klimatet kan inte vänta.

Miljöpartiet är med och styr Sverige genom vår regeringsmedverkan samt majoritetsstyre i kommuner och landsting. I kompromissande är det politiskt bästa inte alltid det politiskt möjliga, men det utgör ett verktyg för att på riktigt genomföra gröna reformer som stärker Sverige och bidrar till en bättre värld. Därför behöver vi arbeta gemensamt, växa tillsammans som parti och fortsätta ta ansvar för de beslut vi är med och genomför.