EU:s handelssystem med utsläppsrätter

EU:s handelssystem med utsläppsrätter revideras som bäst, för att det inte fungerar som det ska för att minska klimatutsläppen. Det är EU:s viktigaste klimatverktyg. Här är en kort film där Jakop Dalunde berättar hur han vill utveckla systemet så att vi kan hålla våra klimatlöften. EU:s handelssystem med utsläppsrätter Youtube VIDEO 

Små steg mot att förbättra utsläppshandelssystemet

Europaparlamentets miljöutskott röstade idag om ett förslag till revidering av handelssystemet med utsläppsrätter. Revideringen av utsläppshandeln ska främst bedömas på hur många utsläppsrätter som tas bort från marknaden. Miljöutskottet föreslår en brantare linjär reduktionsfaktor och att fler utsläppsrätter kommer att flyttas bort från marknaden till reservfonden, vilket är mycket glädjande. Utifrån förutsättningarna är detta viktiga Läs mer…

En tidig julklapp till industrin

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) är EU:s enskilt viktigaste verktyg för att minska klimatutsläppen. Handelssystemet med utsläppsrätter fungerar inte alls som det var tänkt från början, varför det ses över. I egenskap av så kallad skuggrapportör för ETS i industri- och energiutskottet är jag ansvarig för hos de europeiska gröna för arbetet Läs mer…

Vattenfall, brunkolet och EU ETS

När det gäller hanteringen av Vattenfalls brunkolsverksamhet fanns det tre vägar framåt: 1) Att avveckla verksamheten 2) Att driva vidare verksamheten själv 3) Att sälja verksamheten. Miljöpartiet har hela tiden varit tydliga att vi hade föredragit linje 1, vilket vi länge varit helt ensamma om. I valrörelsen 2014 var det enbart MP som stod för Läs mer…

Utsläppsrätterna avgör, inte Vattenfall

Utsläppsrätterna avgör, inte Vattenfall (SVT Opinion) Ändras inte förutsättningarna för utsläppsrättsystemet ETS klarar vi inte de klimatåtaganden vi lovat i Paris, helt oavsett Vattenfall. “Utsläppsrätterna avgör – oavsett Vattenfall” “Ändras inte förutsättningarna för utsläppsrättsystemet ETS klarar vi inte de klimatåtaganden vi lovat i Paris, helt oavsett Vattenfall”, skriver Jakop Dalunde. I egenskap av så kallad Läs mer…