The Swedish Proposal – vad har hänt och varför är det så dyrt att köpa utsläppsrätter?

Nu är det tre år sedan EU beslutade om “The Swedish Proposal”, den stora reform av handeln med utsläppsrätter som Miljöpartiet lyckades driva igenom i ministerrådet. Det här är antagligen den största framgången Miljöpartiet haft någonsin – i synnerhet vad gäller att minska mängden klimatutsläpp, vilket såklart är helt avgörande i klimatkrisens elfte timma. När Läs mer…

Analys av miljörådets slutsatser om reformen av EU ETS

Den 28 februari sammanträdde Europas miljö- och klimatministrar och nådde till slut en överenskommelse om EU:s handel med utsläppsrätter. Flera beslut gick klimatets väg och viktiga steg togs för att systemet ska vara i linje med Paris-avtalet. Detta var till stor del tack vare den svenska regeringens progressiva hållning i förhandlingarna. Tunga klimat-NGOn Sandbag beskriver Läs mer…

Summering av ETS-omröstningen 15/02-17

Omröstningen i parlamentet handlade om ETS:ens fjärde period 2020-2030. Detta var det första testet för EU när det gäller att leva upp till målen i Paris-avtalet. Beklagligt nog kan man inte beskriva omröstningen som något annat än ett stort misslyckande för klimatet. Inför omröstningen hade flera gröna segrar gjorts i miljöutskottet, där vi lyckades få Läs mer…

EU:s handelssystem med utsläppsrätter

EU:s handelssystem med utsläppsrätter revideras som bäst, för att det inte fungerar som det ska för att minska klimatutsläppen. Det är EU:s viktigaste klimatverktyg. Här är en kort film där Jakop Dalunde berättar hur han vill utveckla systemet så att vi kan hålla våra klimatlöften. EU:s handelssystem med utsläppsrätter Youtube VIDEO 

Små steg mot att förbättra utsläppshandelssystemet

Europaparlamentets miljöutskott röstade idag om ett förslag till revidering av handelssystemet med utsläppsrätter. Revideringen av utsläppshandeln ska främst bedömas på hur många utsläppsrätter som tas bort från marknaden. Miljöutskottet föreslår en brantare linjär reduktionsfaktor och att fler utsläppsrätter kommer att flyttas bort från marknaden till reservfonden, vilket är mycket glädjande. Utifrån förutsättningarna är detta viktiga Läs mer…