Mer trafik på spåren – färre bilar på vägarna

Ska vi klara klimatmålen måste transportsektorn ställas om. Idén om att alla ska äga sin egen bil och att vägarna ska fyllas av godstransporter hör till historien. I städerna måste cykel, gång och kollektivtrafik ta plats från bilarna så att de på landsbygden även i framtiden kan köra bil i den utsträckning som behövs med rent bränsle i tanken.

Detta var några av de saker jag tog upp när EU:s trafikpolitik debatterades i Strasbourg under gårdagen. Förslagen som nu ligger på bordet missar klimatmålen – men vi gröna fortsätter kämpa för att vi ska nå hela vägen fram! Vilken planet ska vi lämna efter oss till våra barn och barnbarn?