Oacceptabelt att låta flyget svika klimatet

Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) understryker att det ur ett EU- och globalt perspektiv är viktigt att även Sverige, i likhet med Tyskland, Storbritannien och Italien, inför en skatt på flygresor.

– Flyget är faktiskt det enda transportslaget som idag inte betalar för sina klimatutsläpp. Det är inte acceptabelt, mot bakgrund av att flyget är det trafikslag som utan tvekan har de mest allvarliga klimateffekterna i förhållande till uträttat transportarbete, säger Jakop Dalunde, medlem i Europaparlamentets industri- och energiutskott.

Den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s avtal om luftutsläppsbegränsningar nyligen ändrar enligt Dalunde inte på behovet av en flygskatt, vilket bland annat Centern påstått. Avtalet innebär att flygsektorns utsläpp ska stabiliseras på den nivå de kommer ha år 2020 och kommer därmed inte att minskas från dagens ohållbara nivå.

– Det är fullt möjligt att utforma flygskatten så att den uppmuntrar resenärer att välja mer miljövänliga alternativ och så att flyget manas till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan, säger Jakop Dalunde.

Länk till pressmeddelande