Varför drog Preem tillbaka sin ansökan om att bygga ut sitt oljeraffinaderi?

Det vet ju så klart bara Preem själva. Men här är min bedömning av skälen som kan ha legat bakom.

1: Reformen av EU:s utsläppshandel.
När Preem skrev sin ansökan 2016 så låg priset på en utsläppsrätt för ett ton koldioxid på 5 Euro. Tack vare de reformer – även kallat The Swedish Proposal – som vi gröna med Isabella Lövin i spetsen drev igenom har priset nu ökat med 500% till 25 Euro. Dessutom förbereder vi i Europaparlamentet nya reformer, sannolikt kommer priset på utsläppsrätter fortsätta att stiga dramatiskt det kommande decenniet. Visserligen har Preem hittills fått dessa utsläppsrätter gratis, men detta kommer att förändras.Så när Preemraff väl hade varit utbyggt skulle det varit markant mycket dyrare i drift än vad man först planerade för.

2: Reduktionsplikten & Bonus/Malus.
Bara häromveckan presenterade regeringen en ny skärpning av reduktionsplikten, som kommer kräva att allt större andel av fordonsbränslet vi använder i Sverige ska vara förnybart. Lägg till att regeringen förstärker bonus/malus, vilket leder till att färre bensinbilar kommer säljas, till förmån för miljöbilar. På sikt kommer marknaden alltså att minska för bensin och istället öka för förnybart.Typiskt dåligt för den som vill bygga ut ett raffinerade för just bensin. 

3: De gröna kreditgarantierna.
Regeringen presenterade även nyligen 50 miljarder i gröna kreditgarantier. Denna enorma satsning stärker förutsättningar för gröna industrier att expandera och underlättar exempelvis för utbyggnaden kapacitet att producera förnybara drivmedel.Typiskt bra för den som vill tänka om och istället bygga ut det förnybara.

4: Rättsprocessen. Vi gröna såg till att prövningen av miljötillståndet lyftes upp på regeringens bord. Detta skapade osäkerhet för Preem om tidshorisonten för tillståndet, eftersom rättsprocessen kunnat dröja länge genom överklaganden och annat.

Preem hade inte tiden på sin sida, eftersom klockan klämtar för den fossila industrin.

5: PR-bilden.
Preems varumärke har tagit oerhört mycket stryk under senaste året, tack vare den omfattande opinionsbildningen inte minst från Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace och miljörörelsen i stort. Detta är dåligt för Preem långsiktigt, eftersom man vet att man förr eller senare ändå måste ställa om i grön riktning.

Då vill man hellre framstå som någon som omfamnar utvecklingen än som den sista oljekrämaren i Sverige.

Detta är en historisk seger, som förhoppningvis innebär ett paradigmskifte för utveckligen för både energiproduktionen och klimatarbetet i Sverige. Värt att fira!