Så ställer vi om från flyg till tåg

Gästinlägg av Andreas Björklund, trainee med ansvar för transportfrågor De senaste veckornas samhällsdebatt om flygets klimatpåverkan är varmt välkommen. Diskussionen har bidragit till att sprida medvetenhet om hur ohållbar den rådande utvecklingen inom flygsektorn är, men har också innehållit en rad missuppfattningar. Det är därför av yttersta vikt att vi tydliggör vad det är som Läs mer…

Gröna framgångar i EU-parlamentet

Senast omgångens omröstningar i Strasbourg bjöd på flera efterlängtade gröna framgångar på energiområdet. Omröstningen var sista chansen för EU att rädda sin trovärdighet i att försöka uppfylla Parisavtalet. Tack och lov röstades flera bra förslag igenom, mycket tack vare ett hårt jobb i den gröna gruppen. Det viktigaste beslutet för oss var att det nu Läs mer…

Mer trafik på spåren – färre bilar på vägarna

Ska vi klara klimatmålen måste transportsektorn ställas om. Idén om att alla ska äga sin egen bil och att vägarna ska fyllas av godstransporter hör till historien. I städerna måste cykel, gång och kollektivtrafik ta plats från bilarna så att de på landsbygden även i framtiden kan köra bil i den utsträckning som behövs med Läs mer…

Ny rapport visar att det går dåligt för kärnkraften

För ungefär en månad sedan släpptes World Nuclear Industry Status Report för 2017. World Nuclear Report utvärderar årligen situationen för kärnkraften. Det är ett bra initiativ som vi i gröna gruppen i EU-parlamentet tycker är viktigt. Därför har bland annat jag varit med och finansierat rapporten. Rapporten finns i sin helhet här: https://www.worldnuclearreport.org/ och i Läs mer…

Utsläppshandeln och flyg till/från EU

2008 beslutade EU att inkludera flyget i sitt system för handel med utsläppsrätter (ETS = Emission Trading Scheme). Detta skulle gälla från 2012 och innefatta: Resor mellan flygplatser i EU Resor mellan flygplatser i EU och flygplatser i länder utanför EU – sk tredjeländer. EU:s beslut mötte dock massivt motstånd, dels från flygsektorn och dels Läs mer…