En seger för ett fritt internet

Den 5 juli röstade EU-parlamentet om copyright-direktivet. Jag röstade i likhet med en knapp majoritet av ledamöterna nej till att låta förslaget gå vidare i dess nuvarande form. Slutresultatet blev att 278 ledamöter röstade för förslaget, 31 avstod och 318 röstade emot. Ett viktigt beslut för att värna ett fritt internet. Upphovsrätten måste anpassas till Läs mer…

Tre stora klimatframgångar i EU

1. Stor seger för förnybar energi Efter fem månaders förhandlingar kom Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen till sist överens om det nya direktivet för förnybar energi. Direktivet syftar dels till att göra EU världsledande i förnybara energikällor, dels till att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader. Efter stora ansträngningar i förhandlingarna kan Läs mer…

Så ställer vi om från flyg till tåg

Gästinlägg av Andreas Björklund, trainee med ansvar för transportfrågor De senaste veckornas samhällsdebatt om flygets klimatpåverkan är varmt välkommen. Diskussionen har bidragit till att sprida medvetenhet om hur ohållbar den rådande utvecklingen inom flygsektorn är, men har också innehållit en rad missuppfattningar. Det är därför av yttersta vikt att vi tydliggör vad det är som Läs mer…

Gröna framgångar i EU-parlamentet

Senast omgångens omröstningar i Strasbourg bjöd på flera efterlängtade gröna framgångar på energiområdet. Omröstningen var sista chansen för EU att rädda sin trovärdighet i att försöka uppfylla Parisavtalet. Tack och lov röstades flera bra förslag igenom, mycket tack vare ett hårt jobb i den gröna gruppen. Det viktigaste beslutet för oss var att det nu Läs mer…

Mer trafik på spåren – färre bilar på vägarna

Ska vi klara klimatmålen måste transportsektorn ställas om. Idén om att alla ska äga sin egen bil och att vägarna ska fyllas av godstransporter hör till historien. I städerna måste cykel, gång och kollektivtrafik ta plats från bilarna så att de på landsbygden även i framtiden kan köra bil i den utsträckning som behövs med Läs mer…